BRAND PARTNER
UVJETI I ODREDBE

Uvjeti i odredbe („Uvjeti“), i svi i svi dokumenti koji se u njima navode određuju pravila, načela i prava i obveze za Brand Partners (partnere robne marke) tvrtke Oriflame i predstavljaju, kada ih prihvatite, obvezujući ugovor (“Ugovor” ili “Brand Partner ugovor”) između Oriflame Holdings BV s registriranom adresom Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands, PDV: 006687702B01 (“Oriflame”, “mi”, “nas”, “naši”) i vas (“vi”, “Oriflame Brand Partner” “Brand Partner”) te zamjenjuje sve prethodne ugovore, izjave i obveze. Ove uvjete objavili smo na našim mrežnim stranicama koje su vam dostupne te vam savjetujemo da ih ispišete ili spremite te sačuvate kopiju ovih uvjeta i svih drugih dokumenata koji čine ugovor

 

 1. DEFINICIJE

U ovim uvjetima koriste se sljedeće definicije:

 1. Etički kodeks i pravila ponašanja: skup obvezujućih pravila, koji čine dio Modela za Brend partnere tvrtke Oriflame, koji uređuje ponašanje Brand Partners prema tvrtki Oriflame, prema kupcima i prema drugima partnerima Oriflame Brand Partners;
 2. Kupac: ssvaka fizička osoba, bez obzira je li registrirana kao kupac tvrtke Oriflame, koja proizvode tvrtke Oriflame kupuje online (na primjer putem internetskih stranica) ili izvan mreže (na primjer putem telefona) i koja pritom djeluje u potpunosti ili uglavnom izvan svoga poslovanja, tvrtke, obrta ili profesija;
 3. Oriflame katalog, katalog: papirnata ili elektronička brošura koji povremeno izdaje tvrtka Oriflame, a koja sadrži proizvode koje nudi tvrtka Oriflame po preporučenoj maloprodajno cijeni;
 4. Razdoblje kampanje: razdoblje naznačeno na svakom katalogu tijekom kojeg vrijedi ponuda navedena u Oriflame katalogu;
 5. Komercijalni programi: marketinške, prodajne i poticajne programe, koje s vremena na vrijeme sponzorira tvrtka Oriflame;
 6. Oriflame grupa: Oriflame Holdings BV, društvo koje upravlja kao matično holding društvo te svaka pravna osoba kojom izravno ili neizravno upravlja matično holding društvo;
 7. Oriflame proizvodi: kozmetika i povezani dodaci kao i određena hrana i dodaci prehrani ponuđeni na prodaju pod zaštitnim znakovima tvrtke Oriflame, u katalogu su opisana glavna svojstva proizvoda;
 8. Oriflame Beuty model poslovanja Model za Brend partnere: plan i dokument koji opisuje mogućnosti zarade u tvrtki Oriflame. Kopiju Modela za Brend partnere možete preuzeti OVDJE;
 9. Zaštitni znakovi tvrtke Oriflame: naziv Oriflame, logotip Oriflame te nazivi proizvoda ili asortiman proizvoda koje smo proizveli, plasirali na tržište, prodali ili distribuirali;
 10. Pravila i postupci: pravila i postupci koji reguliraju odredbe o provizijama i naknadama u skladu s planom uspjeha tvrtke Oriflame i komercijalnim programima. Kopiju pravila i postupaka možete preuzeti ovdje. Uvjete plaćanja uz odgodu pogledajte OVDJE.
 11. Cijene: cijene Oriflame proizvoda koje je utvrdila tvrtka Oriflame i koji su navedeni u cjeniku koji vrijedi u vrijeme narudžbe;
 12. PodručjeHrvatska;
 13. Osobni podaci: pojedinosti koje ste nam dostavili prilikom registracije kao Brand Partner tvrtke Oriflame te sve dodatne informacije o vama koje nam možete dostaviti s vremena na vrijeme;
 14. Osobne informacije: informacije koje se izravno ili neizravno odnose na kupce, Oriflame Brand Partners i druge treće strane čije informacije prikupljate ili na drugi način obrađujete dok ste povezani s tvrtkom Oriflame.

 

 

 

2.         REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.        Nakon što prihvatimo vašu prijavu registrirat ćemo vas kao Oriflame Brand Partnera te ćete dobiti jedinstveni broj Oriflame Brand Partnera. Uvjeti vašeg prihvaćanja kao Oriflame Brand Partnera navedeni su u pravilima, u dijelu „Članstvo“ etičkog kodeksa i pravila ponašanja.

2.2.     Zadržavamo pravo promjene godišnje administrativne naknade za iznos naveden na našim mrežnim stranicama (prilikom registracije i nakon toga na svaki datum navedene registracije) te, ako tako odlučite, naplatit ćemo vam cijenu navedenu na našim mrežnim stranicama za početni komplet. Ove naknade će se na platiti na računu vaše prve kupnje.

2.3.      Vaše članstvo kao Brand Partner automatski će prestati vrijediti: (i) na godišnjicu registracije, osim ako se ne obnovi u skladu s ovim uvjetima; ili (ii) ako niste ništa naručili u 12 uzastopnih mjeseci.

2.4       Ako ne obnovite svoje članstvo kao Brend partner, vaš će se Ugovor za Brend partnera automatski raskinuti, ali ćete ostati registrirani kao Beauty kupac u Oriflameu u skladu s         Uvjetima i odredbama za Beauty kupce           te                 Pravilima za zaštitu osonih podataka za Beauty kupce što će vam omogućiti da nastavite kupovati Oriflame proizvode. Dodatne informacije o prelasku Beauty kupca u Brend partnera i obratno te ponovnoj registraciji možete pronaći u relevantim Politikama.

2.5.     Članstvo je za vas osobno i ne može se dodijeliti niti prenijeti na bilo koju drugu osobu bez našeg prethodnog pisanog pristanka i u skladu sa zahtjevima u skladu s etičkim kodeksom i pravilima ponašanja.

2.6.      Ne ovlaštene registracije nisu dozvoljene. Ovime se obvezujete da ćete biti u potpunosti odgovorni za sve zahtjeve, troškove i iznose nastale uslijed takve registracije i biti u potpunosti odgovorni za naknadu štete tvrtki Oriflame za sve zahtjeve, troškove i iznose nastale zbog takve neovlaštene registracije.

2.7.      Nakon registracije:

2.7.1.   Imat ćete pravo kupiti Oriflame proizvode u skladu s ovim uvjetima, kao i koristiti i primati druge pogodnosti navedene u planu uspjeha tvrtke Oriflame te one uključene u pravila i postupke

2.7.2.   Morat ćete se izričito pridržavati pravila u ovim uvjetima.

 

3.         PRAVO NA POVLAČENJE (RAZDOBLJE PREKIDA) I UČINCI OTKAZIVANJA ČLANSTVA

3.1.      U bilo kojem trenutku možete otkazati članstvo i raskinuti Brand Partner ugovor bez navođenja razloga slanjem pisane obavijesti o otkazivanju. Čim primimo vašu obavijest, potvrdit ćemo primitak otkazivanja vašeg članstva. Možete koristiti Obrazac otkazivanja i obavijestiti nas o otkazivanju vašeg članstva. 

3.2.     Ako otkažete članstvo i raskinete svoj ugovor u roku od 30 kalendarskih dana nakon registracije, vratit ćemo vam sve naknade i troškove i prihvatit ćemo otkazivanje svih proizvoda ili usluga koji su naručeni ali još nisu isporučeni, te vraćanje svih proizvoda (uključujući materijale za obuku i promotivne materijale, poslovne priručnike i komplete) koje ste kupili. Iz sigurnosnih i higijenskih razloga možemo odbiti prihvaćanje proizvoda koji su otvoreni ako to znači da ti proizvodi više nisu u istom stanju kao u trenutku kupnje. Kupovna cijena tih proizvoda nadoknadit će se prilikom isporuke proizvoda, ili što je prije moguće ako proizvode još nismo isporučili.

3.3.      Ako otkažete članstvo i raskinete ugovor u bilo koje vrijeme na vaš zahtjev, otkupit ćemo od vas sve proizvode, pod sljedećim uvjetima:

3.3.1.   Ako otkažete članstvo i raskinete ugovor u bilo koje vrijeme na vaš zahtjev, otkupit ćemo od vas sve proizvode, pod sljedećim uvjetima:

3.3.1.1           vraćeni proizvodi koji su kupljeni zadnjih 12 mjeseci prije nego ste otkazali članstvo i bit će vraćeni u iznosu od 90% prvobitne neto cijene plaćene nakon odbitka bilo koje uplate koju smo vam izvršili u vezi s kupnjom ovih proizvoda; i

3.3.1.2           vraćeni proizvodi moraju biti utrživi, što znači da nisu korišteni, otvarani ili na bilo koji način promijenjeni; te da nisu istekli datumi roka trajanja te da se još uvijek nalaze u našim katalozima

3.3.2.   vratit ćemo vam sve potrebne troškove koje ste platili untuar 30 dana prije ostavke ili završetka kako biste postali ili ostali Brand Partner.

3.4       Ako odlučite otkazati članstvo i raskinuti Ugovor za Brand Partnera prema ovoj 
        klauzuli, nećete biti registrirani kao Beauty kupac.

 

4.         KUPNJA PROIZVODA

A.        NARUČIVANJE

4.1. Možete naručiti iz kataloga odabirom proizvoda koje želite kupiti. Naručivanje se smatra ponudom koju ste nam uputili za kupnju odabranih proizvoda.

4.2.      Narudžba se smatra zaprimljenom kada se izvrše sljedeći koraci:

4.2.1   ako ste prilikom naručivanja putem telefona zaposleniku naše korisničke službe rekli koje proizvode želite kupiti, a oni su ih odabrali za vas ili
4.2.2  ako ste prilikom naručivanja putem interneta odabrali proizvode koje želite kupiti pomoću opcije „dodaj u košaricu“, možete ih u bilo kojem trenutku pregledati i izmijeniti sadržaj košarice promjenom količine proizvoda, brisanjem proizvoda ili uklanjanjem cijelog sadržaja košarice;
4.2.3   ako ste dostavili osobne podatke potrebne za omogućavanje dostave i
4.2.4   ako ste odabrali željeni način dostave i plaćanja.

4.3.   Kada se zaprimi vaša narudžba putem interneta, ona se ne može izmijeniti na mrežnim stranicama već morate kontaktirati korisničku službu na info@oriflame.hr


4.4.   Kad prihvatimo vašu narudžbu, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe na adresu vaše e-pošte i time se smatra da ugovor o kupnji postaje važeći. Možemo odbiti prihvatiti vašu narudžbu bez navođenja razloga odbijanja. U potpunosti ćemo vam vratiti plaćeno.


4.5.   Pored potvrde narudžbe primit ćete i pojedinosti o dostavi proizvoda te druge potrebne informacije.


4.6.   Ako ste naručili putem interneta, upamtite sljedeće:

 

4.6.1  zaključeni ugovor neće biti pohranjen ili dostupan: dijelovi ugovora bit će vaša narudžba i uvjeti na mrežnim stranicama (koji se mogu spremiti ili ispisati) ili koje možemo iskomunicirati pomoću drugih sredstava komunikacije;
4.6.2  ugovor može biti zaključen samo na hrvatski a ne na drugim jezicima;
4.6.3  tvrtka Oriflame se slaže s pravilima ponašanja navedenim u točki 10. ovih uvjeta.

4.7.   Narudžbe koje ste dovršili i platili ne možete otkazati, osim kako je opisano u točki 5.
4.8.   Narudžbe se mogu zaprimiti bilo kad tijekom dana osim prilikom određene ograničene nedostupnosti prilikom zatvaranja razdoblja kampanje kada ažuriramo katalog.
4.9   Svi proizvodi neće uvijek biti dostupni. Ako u trenutku kada ste naručili proizvod njega nema na zalihama poduzet ćemo razumne napore i obavijestiti vas prije nego se zaključi vaša narudžba tako da je možete izmijeniti ili poništiti.
4.10  Katalog može biti povremeno i ograničeno vrijeme nedostupan zbog održavanja ili iz različitih tehničkih razloga. Tvrtka Oriflame neće biti odgovorna za takvu nedostupnost i odbit će sve zahtjeve kupaca ili drugih posjetitelja povezane s tim.
4.11  Iznimno vam možemo dozvoliti naručivanje za druge pomoću posebnog internetskog alata. To će biti moguće samo za Brand Partners kojima ste nadređeni, kako je to objašnjeno u planu uspjeha tvrtke Oriflame, te samo na temelju njihovog izričitog odobrenja. Ako koristite ovaj alat, bit ćete isključivo odgovorni za sve zahtjeve koji se temelje na neovlaštenom naručivanju i općenito za svako kršenje privatnosti, kao i za sve troškove i izdatke koje tvrtka Oriflame ili osoba u čije ime ste naručili mogu imati u vezi s ovom narudžbom.

 

B.        CIJENE I PLAĆANJE

4.12  Osim ako nije drugačije naznačeno, cijene proizvoda prikazane u katalogu predstavljaju punu maloprodajnu cijenu proizvoda u trenutku zaprimanja narudžbe.  Sve cijene prikazane su u lokalnoj valuti i sadrže PDV.
4.13  Zadržavamo pravo promjene cijena u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju, ali svaka promjena cijena proizvoda kojeg odaberete prije zaprimanja narudžbe neće biti dio ugovora između nas, osim ako se mi i izričito slažemo da će biti.
4.14  Cijene ne uključuju troškove prijevoza, dostave i bilo koje druge naknade i pristojbe koji su jasno naznačene kao dodatni troškovi dodani cijeni tijekom procesa naručivanja i koji se mogu razlikovati ovisno o načinu dostave koji ste odabrali.

4.15     S vremena na vrijeme možemo sniziti cijene.  Daljnji popust vam može biti odobren u skladu s planom uspjeha tvrtke Oriflame ili bilo kojim drugim pravilom ili komercijalnim programom.  Sve upite u vezi s izračunima cijene uvijek možete uputiti korisničkoj službi na info@oriflame.hr.

4.16     Plaćanja se mogu izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili drugim načinom navedenim u ovim uvjetima ili bilo kojim pravilima.  Prihvaća se većina glavnih bankovnih kartica koje se koriste za plaćanje.
4.17  U svrhu naplate, zadržavamo pravo suradnje s pružateljem usluga treće strane.  Od ovog vanjskog pružatelja usluga možete očekivati primanje računa i komunikaciju u vezi s plaćanjem. U pravilu, svi računu trebaju se platiti u roku navedenom na računu.  Zatezna kamata može se naplaćivati na dnevnoj osnovi prema važećoj kamatnoj stopi Centralne banke, kao i razumni troškovi naplate dugovanja.
4.18  Podaci o načinima plaćanja, uključujući sva moguća odgoda plaćanja ili uvjete kredita, uključeni su u pravila i postupke.  Za više informacija kontaktirajte korisničku službu na info@oriflame.hr.

4.19    Zbog sigurnosti plaćanja karticom na internetu, svi su podaci o plaćanju šifrirani.   Budući da tvrtka Oriflame surađuje s ovlaštenim pružateljima platnih usluga, s podacima o kreditnoj kartici postupa na primjeren način i u skladu s međunarodnim standardima sigurnosti podataka u industriji platnih kartica.

4.20      Ako omogućimo ponovljeno plaćanje karticama, imat ćete mogućnost izričito odabrati i pretplatiti se na ovaj praktičan način plaćanja.  Sva daljnja plaćanja bit će odobrena s vaše platne kartice u trenutku zaprimanja narudžbe, a iznos će biti naplaćen s vaše platne kartice u trenutku kada tvrtka Oriflame pošalje naručene proizvode.  U bilo kojem trenutku moći ćete odustati od ponovljenog plaćanja ako posjetite stranicu svog profila i kliknete karticu platne kartice.

4.21  Prihvaćate primanje računa u elektroničkom formatu. U bilo kojem trenutku, ako to zatražite, možete primati ispisane račune od tvrtke Oriflame.

 

C.        ISPORUKA I PRIJENOS RIZIKA

4.22  Naručeni proizvodi mogu se dostaviti samo na tom području.
4.23  Mjesto dostave proizvoda odabrat ćete u svojoj narudžbi.
4.24  Obradit ćemo vašu narudžbu i dostavit je čim prije, ali ne kasnije od 30 dana od dana kada smo potvrdili narudžbu. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja dostave zbog okolnosti koje su izvan naše kontrole.
4.25  Nakon dostave proizvoda rizik gubitka proizvoda i vlasništvo nad proizvodom prelazi na vas.
4.26  Tvrtka Oriflame neće biti odgovorna ukoliko se proizvodi ne dostave, za krivu ili kasnu dostavu bilo koje narudžbe do čega je došlo zbog dostavljenih netočnih ili nepotpunih osobnih podataka.
4.27  Zadržavamo pravo jednostrano otkazati vašu narudžbu u bilo kojem trenutku ako osnovano sumnjamo da kršite bilo koji uvjet.

 

D.        SUKLADNOST NAŠIH PROIZVODA

4.28     Jamčimo da su Oriflame proizvodi proizvedeni u skladu sa „Smjernicama za dobru proizvodnu praksu u području kozmetičkih proizvoda“ EN ISO 22716: 2007 i s pravilnikom tvrtke Oriflame.

 

5.         PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

5.1.   Strogo se pridržavamo pravila vraćanja proizvoda koja se primjenjuju na tom području (za više informacija pogledajte točku 5.3)

5.2.   Ne dovodeći u pitanje vaše pravo na otkazivanje bilo koje narudžbe i vraćanje proizvoda, po primitku isporuke trebali biste provjeriti njezin sadržaj kako biste bili sigurni da ne sadrži proizvode koji su mogli biti oštećeni tijekom transporta. Vi ili osoba koja prima proizvode u vaše ime morate odmah obavijestiti korisničku službu podnošenjem zahtjeva i opisom štete/nedostatka. Zahtjev možete poslati i e-poštom na info@oriflame.hr.

5.3.      Pravo na vraćanje kupljenog proizvoda i povrat novca

5.3.1   Možete otkazati narudžbu proizvoda bez navođenja razloga tijekom razdoblja navedenog u točki 5.3 (ii) To znači da ako se u navedenom razdoblju predomislite ili iz bilo kojeg drugog razloga odlučite da ne želite zadržati proizvod, možete nas obavijestiti o tome kako ste odlučili otkazati narudžbu i primiti povrat novca.
5.3.2   Narudžbu možete otkazati u bilo kojem trenutku čak i nakon što ste primili potvrdu narudžbe e-poštom ili nakon što je korisnička služba usmeno prihvatila vašu narudžbu, ali najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada ste fizički zaprimili proizvod ili zadnji proizvoda ako ste naručili više od jednog.
5.3.3   Za otkazivanje narudžbe kontaktirajte korisničku službu na telefon +385 1 777 6590 ili pošaljite poruku e-pošte na info@oriflame.hr ili redovno poštom na Oriflame Cosmetics, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb . Možete koristiti obrazac i obavijestiti nas o otkazivanju. Ako na internetu ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga preko naših internetskih stranica, mi ćemo vam bez odgode potvrditi primitak navedenog otkazivanja na trajnom mediju (npr. putem e-pošte). Možda ćete željeti sačuvati kopiju obavijesti o otkazivanju u svojoj evidenciji. Trebate samo iskoristiti svoje pravo na otkazivanje prije isteka razdoblja otkazivanja. Stoga, ako nam pošaljete obavijest o otkazivanju e-poštom ili redovnom poštom, vaše otkazivanje vrijedi od datuma kada ste nam poslali e-poštu ili pismo. Ako nas pozovete da nas obavijestite o svom otkazivanju, vaše otkazivanje vrijedi od datuma kada ste nas nazvali.

5.3.4   Dobit ćete potpuni povrat iznosa cijene koju ste platili za proizvode i svih primjenjivih troškova dostave koje ste platili (osim dodatnih troškova koji nastaju ako ste odabrali drugu vrstu dostave osim najjeftinije vrste standardne dostave koju nudimo). Možemo oduzeti povrat novca za gubitak vrijednosti bilo kojeg isporučenog proizvoda, ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja s vaše strane. Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost proizvoda proizašlu zbog rukovanja različitu od potrebnog za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda Obradit ćemo povrat novca koji vam trebamo isplatiti što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od (a) 14 kalendarskih dana od dana kada od vas primimo sve dostavljene proizvode ili (b) (ako je ranije) 14 kalendarskih dana nakon dana kada dostavite dokaze o povratu proizvoda ili (c) ako proizvodi nisu dostavljeni, 14 kalendarskih dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju. Ako ste nam vratili proizvode jer su bili neispravni ili pogrešno opisani, pogledajte točku 5.3 (v).
5.3.5 Ako ste nam vratili proizvode jer su neispravni ili pogrešno opisani, u cijelosti ćemo vratiti cijenu neispravnog proizvoda, sve primjenjive troškove dostave i sve razumne troškove nastale zbog vraćanja proizvoda.
5.3.6   Novac vam možemo vratiti na kreditnu karticu, debitnu karticu ili na drugi način koji koristite za plaćanje, osim ako se niste izričito drukčije dogovorili; u svakom slučaju nećete snositi nikakve naknade kao rezultat povrata novca.
5.3.7   Ako su vam proizvodi dostavljeni:

5.3.7.1   morate nam vratiti proizvode bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije 14 kalendarskih dana od dana kada ste otkazali narudžbu/ugovor. Rok je ispunjen ako proizvode pošaljete natrag prije nego što prođe 14 dana;
5.3.7.2   osim ako su proizvodi neispravni ili pogrešno opisani (u tom slučaju, pogledajte točku 5.3 (v)), vi ćete biti odgovorni za izravne troškove vraćanja proizvoda nama; i
5.3.7.3   imate zakonsku obvezu čuvati proizvode u svom posjedu i brinuti se za proizvode dok su u vašem posjedu.

5.3.8    Pojedinosti o vašem zakonskom pravu na otkazivanje i objašnjenje kako ga ostvariti, uključujući predloženi obrazac za povrat, nalaze se u dokumentima opisanim u točki 4.5. Obrazac vraćanja možete preuzeti i OVDJE.

5.3.9   Zakonski smo dužni isporučivati proizvode koji su u skladu s ugovorom. Kao kupac, uvijek ćete imati zakonska prava u vezi s proizvodima koji su neispravni ili ne odgovaraju opisu. Na ova zakonska prava ne utječe pravilo vraćanja proizvoda navedeno u točki 5.3. Savjet u vezi sa zakonskim pravima na tom području možete dobiti od Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
5.4   Nadalje jamčimo kvalitetu bilo kojeg Proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da smo ih proizveli ili su proizvedeni za nas poštivanjem najviših standarda kvalitete. Sigurni smo kako će naši kupci biti zadovoljni našim proizvodima u svakom smislu. Stoga nudimo dodatno Oriflame jamstvo prema kojem možete zamijeniti ili dobiti povrat novca za svaki proizvod s kojim niste u potpunosti zadovoljni. Povrat novca trebate zatražiti u roku od 90 od dana primitka proizvoda. Ovo jamstvo ne odnosi se na proizvode koji su namjerno oštećeni ili su korišteni na neispravan način. Osim ako nije drugačije rečeno, vraćanje proizvoda i povrati novca prema ovoj točki bit će izvršeni u skladu s uvjetima iz prethodnih stavaka ove točke 5.

 

6. OBVEZE ORIFLAME BREND PARTNERA

6.1.   Brand Partners kupuju i mogu koristiti ili konzumirati Oriflame proizvode ili ih prodavati u svoje ime i za svoj račun. Ako odlučite trgovati Oriflame proizvodima, smatrat ćete se i uvijek ćete djelovati kao neovisna osoba (samozaposleni/trgovac pojedinac), a ne kao zastupnik ili zaposlenik tvrtke Oriflame. Nećete imati nikakvo ovlaštenje pregovarati ili nastupati kao posrednik u sklapanju ugovora između tvrtke Oriflame i drugih Brand Partners i trećih strana. Također nemate ovlaštenja kupovati, prodavati ili općenito sklapati bilo kakve ugovore u naše ime ili u našu korist ili u ime i u korist bilo koje druge tvrtke u Oriflame grupi. Potvrđujete i prihvaćate da niste „trgovački zastupnik” u smislu važećih zakona na tom području i nemate pravo na naknadu ili obeštećenje po prestanku ovog odnosa.
6.2.   Ako se odlučite trgovati Oriflame proizvodima i/ili obavljate bilo koju aktivnost u skladu s planom uspjeha, pravilima i postupcima ili komercijalnim programima, morate sami pribaviti sve dozvole, licencije i općenito izvršiti sve registracije potrebne prema zakonima koji važe na tom području, uključujući svaki oblik registracije zaštite podataka (vidi točku 6.6), poreznu registraciju i prijave poreza. Vi ste isključivo odgovorni za izvještavanje i plaćanje svih poreza, pristojbi, doprinosa za socijalno osiguranje i pristojbi primjenjivih na takve aktivnosti. Isključivo ste odgovorni za osiguravanje da su svi aspekti načina na koji koristite osobne podatke vaših kupaca u svakom pogledu u skladu s nacionalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti (vidi točke 6.6 - 6.13).
6.3.   Dopuštamo povratak i zamjenu proizvoda kako je opisano u uvjetima, za vaše kupce, ali i za vas. Potvrđujete i prihvaćate da je vaša odgovornost obavijestiti svoje kupce o njihovom pravu na vraćanje proizvoda, a vi ćete ih vratiti u njihovo ime.
6.4.   Morate održavati čast i ugled tvrtke Oriflame. Ne smijete davati nikakve izjave niti činiti bilo kakve radnje koje bi mogle naštetiti ugled tvrtke Oriflame ili proizvoda. Poslovat ćete na zakonit i etičan način i nećete iznositi lažne, zavaravajuće ili pretjerane tvrdnje o proizvodima ili mogućnostima zarade u tvrtki Oriflame.
6.5.   Potvrđujete da su zaštitni znakovi tvrtke Oriflame, naše trgovačko ime i logotip, naši internetski alati i naše baze podataka vlasništvo tvrtke Oriflame i slažete se da ih nećete kršiti na bilo koji način. Kako bismo izbjegli sumnje, sav goodwill koji se odnosi na naziv Oriflame pripada tvrtki Oriflame. Na naš zahtjev potpisat ćete takvu dokumentaciju u kojoj opravdano tražimo da to potvrdite.

6.6.   Brand Partner se slaže i prihvaća da uvjeti ovog ugovora i materijal koji se u njemu spominje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Beauty model poslovanja tvrtke Oriflame, komercijalne programe, pravila i postupke, uključujući komercijalne programe, naše baze podataka (uključujući, ali ne i ograničavajući se na bilo koju bazu podataka koja sadrži osobne podatke) i naši internetski alati su vlasnički podaci i podliježu našim pravima intelektualnog vlasništva. Brand Partner ih neće koristiti, kao niti jedan njihov dio, osim u sklopu aktivnosti za koje je ovlašten ovim ugovorom.

6.7.   Možda imate pravo na pogodnosti ako je primjenjivo pod uvjetima važećeg komercijalnog programa ili pravila i postupaka.

6.8.   Prilikom predstavljanja Oriflame proizvoda, poslovnih prilika koje pruža tvrtka Oriflame ili bilo kojeg promotivnog materijala ili materijala za obuku za druge Brand Partners za koje je izvršena naplata, strogo ćete se pridržavati pravila ponašanja i etičkog kodeksa.

Odgovornosti u vezi zaštite podataka

6.9.   Kao Brand Partner možete prikupljati, evidentirati, pohranjivati, koristiti i ažurirati osobne informacije. Kao neovisni voditelj obrade takvih osobnih informacija jamčite i slažete se da ćete se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. U skladu s ovim zakonima, od vas se može tražiti da se registrirate kod nadležnog tijela za zaštitu podataka, osim ako niste izuzeti i morate se pridržavati načela zaštite podataka. Vaša je odgovornost procijeniti trebate li se registrirati i izvršiti takvu registraciju ako je potrebno te pridržavati se načela zaštite podataka.

6.10.  Ako želite sponzorirati kupca da postane Brand Partner tada možete prikupljati osobne podatke izravno od kupca. Morate se pridržavati naših postupaka sponzorstva koji vam se s vremena na vrijeme prenose i osigurati da je svaka upotreba osobnih podataka u skladu s važećim zakonom.

6.11.  Posebno ćete poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako biste zaštitili osobne podatke od slučajnog ili protupravnog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito ako obrada uključuje prijenos podataka putem mreže te protiv svih ostalih oblika nezakonite obrade. Uzimajući u obzir stanje tehnike i cijenu njene provedbe, te mjere osiguravaju razinu sigurnosti primjerenu rizicima koje predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koje treba zaštititi.

6.12.  Obavijestit ćete Oriflame odmah nakon što postanete svjesni bilo kakvog kršenja sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili protupravnog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima slanjem e-pošte tvrtki Oriflame na adresu privacy@oriflame.com s objašnjavanjem prirode neželjenog događaja i navođenjem evidencija na koje se isti odnosi.

6.13.  Ako u bilo kojem trenutku od kupca ili druge osobe čije osobne podatke obrađujete primite zahtjev kojim žele iskoristiti prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, udovoljit ćete tom zahtjevu u mjeri u kojoj to zahtijeva važeći zakon i u skladu sa svim pravilima, postupcima ili osposobljavanjem koju vam tvrtka Oriflame omogućuje s vremena na vrijeme.

6.14.  Osobne podatke možete obrađivati samo u skladu s obavijesti o privatnosti dostavljenoj kupcima i drugim Brand Partners tvrtke Oriflame. Po prestanku vašeg odnosa s tvrtkom Oriflame jamčite i slažete se da ćete bez nepotrebnog odgađanja uništiti sve osobne podatke koje posjedujete ili su pod vašom kontrolom.

6.15.  Izričito se odričemo bilo kakve odgovornosti za bilo kakve kazne, troškove, naknade i općenito sve troškove koje biste mogli imati kao posljedicu bilo kakvog kršenja važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Promidžbena i komercijalna komunikacija

6.16.  Morate izričito pitati kupce žele li od vas primati promidžbeni sadržaj o Oriflame proizvodima, a prije slanja takvih sadržaja morate dobiti potvrdni pristanak. Morate voditi evidenciju o marketinškim preferencijama svih primatelja kojima šaljete promidžbene sadržaja, a koja uključuje evidenciju o datumu kada je dana privola i jeziku na koji je dogovorena. Svi promidžbeni sadržaji koje šaljete moraju informirati primatelja o njegovim ili njezinim pravima na otkazivanje primanja budućih sadržaja te kako on ili ona mogu iskoristiti svoje pravo, uključujući način na koji vas mogu informirati e-poštom o svojoj želji za otkazivanje primanja sadržaja. Prihvaćate i jamčite kako ćete poštovati želje svakog primatelja u vezi s navedenim sadržajima.

6.17  Naši internetski alati mogu vam omogućiti korištenje osobnih podataka kupaca za slanje promidžbenih i drugih komercijalnih sadržaja, koji podliježu sljedećim uvjetima:
6.17.1  morate sponzorirati kupca da postane Brand Partner, osim ako nije izričito dogovoreno drugačije,
6.17.2  promidžbeni i drugi komercijalni sadržaji trebaju se odnositi samo na Oriflame proizvode,
6.17.3  promidžbeni ili komercijalni sadržaji trebaju se moći jasno identificirati kao takvi,
6.17.4  prilikom slanja navedenih sadržaja oni trebaju sadržavati vaš ime i kontakt podatke kao pošiljatelja komercijalnog sadržaja te ispravno adresu e-pošte (i/ili druga sredstva, poput poveznice za otkazivanje pretplate) na koju vas kupci mogu kontaktirati i obavijestiti vas o svojoj želji za prestankom primanja promidžbenih sadržaja,
6.17.5  promidžbeni sadržaji ne smiju se slati kupcima koji su izrazili želju za prestankom primanja takvih sadržaja,
6.17.6  promotivne ponude, kao što su popusti, premije i darovi, ako su dopušteni važećim zakonom, moraju se jasno identificirati kao takvi, a uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se kvalificirali za njih moraju biti lako dostupni i predstavljeni jasno i nedvosmisleno,
6.17.7  sadržaj takvih komercijalnih i promidžbenih komunikacija je u skladu s ovim uvjetima i svim važećim zakonima u vezi s komercijalnim komunikacijama.

6.18  Ni pod kojim uvjetima ne smijete slati marketinške ili druge komercijalne komunikacije u ime tvrtke Oriflame ili za račun tvrtke Oriflame.

 

 

7.         OBVEZE TVRTKE ORIFLAME

7.1       Dostavit ćemo vam sve proizvode ovisno o njihovoj dostupnosti.
7.2  Isključivo izuzimamo svaku odgovornost povezanu s nedostatkom proizvoda ili ako proizvoda nema na zalihama.
7.3 Podložno usklađivanju s uvjetima ovog ugovora i vašim obvezama prema zakonima područja, izravno od nas ili od drugog Oriflame pravnog subjekta ili pružatelja usluga treće strane primit ćete sve povlastice/ plaćanja koja vam pripadaju u skladu s trenutno važećim planom uspjeha tvrtke Oriflame.

8.         RASKID

8.1 Možemo raskinuti vaše članstvo i Brand Partner ugovor s s prethodnom obavijesti od mjesec dana slanjem obavijesti u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:
8.1.1  ako date bilo kakvu izjavu ili dostavite neke osobne podatke koji su materijalno netočni ili neistiniti;
8.1.2  ako bilo kojem sudu predan zahtjev za vaš stečaj ili ako niste u mogućnosti platiti nam svoje dugove u trenutku dospijeća;
8.1.3  ako prekršite bilo koje odredbe Brand Partner ugovora što se ne može ispraviti ili u slučaju kršenja bilo koje odredbe etičkog kodeksa i pravila ponašanja;
8.1.4  ako ste prekršili bilo koju odredbu Brand Partner ugovora, uključujući ovdje navedene dokumente, a ne uspijete ispraviti to kršenje, u slučaju kršenja koje se može ispraviti, u roku od 14 dana od primitka pismene obavijesti koju smo vam poslali.

8.2. Ako se vaše članstvo i ugovor za Brand Partnera raskinu pod bilo kojom od okolnosti navedenih u točki 8, nećete biti registrirani kao Beauty kupac.

 

9.         RJEŠAVANJE PRITUŽBI

9.1.  Postupak rješavanja pritužbi tvrtke Oriflame naveden je u pravilima ponašanja.

9.2  Uvijek možete uložiti prigovor, poslati pitanje ili zahtjev korisničkoj službi tvrtke Oriflame na e-poštu info@oriflame.hr ili nas nazvati na broj +385 1 777 6590. Ako niste zadovoljni odgovorom korisničke službe tvrtke Oriflame možete se obratiti administratoru koda Hrvatska Udruga Direktne Prodaje.

10.       PRAVILA PONAŠANJA

Tvrtka Oriflame se strogo pridržava pravila ponašanja Hrvatska Udruga Direktne Prodaje, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) i Svjetskog saveza udruga za izravnu prodaju (WFDSA) (WFDSA etički kodeks izravne prodaje). Tvrtka Oriflame zahtjeva od svojih Brand Partners partnera da se strogo pridržavaju ovih pravila koja su dalje implementirana u etičkom kodeksu i pravilima ponašanja tvrtke Oriflame.  Kopije ovih dokumenata možete zatražiti od korisničke službe info@oriflame.hr.

 

11.      POGREŠKE I ISPRAVCI

Iako ulažemo razumne napore da uključimo točne i aktualne podatke na ovim mrežnim stranicama, ne jamčimo niti izjavljujemo da će internetske stranice biti bez pogrešaka. Pogreške prilikom unosa podataka ili drugi tehnički podaci mogu ponekad rezultirati prikazom netočnih informacija. Zadržavamo pravo ispraviti sve netočnosti ili tiskarske pogreške na našim mrežnim stranicama, uključujući cijene i dostupnost proizvoda i usluga, te ne preuzimamo odgovornost za takve pogreške. Također možemo u bilo kojem trenutku poboljšati i/ili promijeniti značajke, funkcionalnost ili sadržaj internetskih stranica. Ako vidite bilo koju informaciju ili opis za koji smatrate da su netočni, kontaktirajte korisničku službu.

12.       POVEZNICE

12.1     Možemo vam dostaviti poveznice na internetske stranice ili izvore trećih strana. To što ćemo vam dostaviti poveznice nije potvrda nikakvih informacija, proizvoda ili usluga koji su dostupni putem takve poveznice. Nismo odgovorni za sadržaj ili učinkovitost niti kojeg dijela interneta uključujući druge internetske stranice s kojima mogu biti povezane ove internetske stranice ili kojima se može pristupiti putem ovih internetskih stranica. Molimo vas da nas obavijestite o svim pogreškama ili neprikladnom materijalu koji se nalaze na mrežnim stranicama s kojima su povezane ove internetske stranice.

12.2     Tijekom vašeg članstva možete biti podobni za sudjelovanje u kampanjama upućivanja koristeći jedan ili više mrežnih alata, sustava ili softver (“Mrežni alati”). Dobili ste ne-ekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu licenciju za uporabu mrežnih alata u vezi s vašim članstvom. Sudjelovanje u kampanji upućivanja uključujući bilo kakve koristi dobivene od istih za njih ovisi o vašem pridržavanju ugovora za Brand Partnera te svih primjenjivih politika i postupaka. Oriflame ne jamči dostupnost ili točnost Mrežnih alata korištenih i vezi s kampanjama upućivanja. Oriflame zadržava pravo da bez prethodne obavijesti automatski ažurira, nadogradi, izvrši općenite promjene ili ukloni bilo koju referentnu kampanju i/ili bilo koji od mrežnih alata.

13.       OPĆE ODREDBE

13.1.  Vaš Brand Partner ugovor, uključujući ove uvjete uređen je zakonima područja te sve sporove koji mogu proizaći iz ili u vezi s Brand Partner ugovorom i ovih uvjeta rješavat će samo nadležni sudovi tog područja. Sudovi određenog područja imat će neisključivu sudsku nadležnost.

13.2.  Ako se neka odredba ovih uvjeta smatra nezakonitom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, ništavnost te odredbe neće utjecati na valjanost ostatka uvjeta.

13.3.  Ako tvrtka Oriflame ne uspije provesti ovdje navedene odredbe, to se neće smatrati odricanjem od njihove provedbe.

13.4.  Kao neovisni Brand Partner prihvaćate i slažete se da zadržavamo pravo jednostrano revidirati, ukinuti, promijeniti ili izmijeniti vaš Brand Partner ugovor- uključujući ove uvjete, Beauty model poslovanja (uključujući etički kodeks i pravila ponašanja), kao i sve naše komercijalne programe te pravila i postupke. Nadopune vašeg Ugovora za Brand Partnera mogu nastati kao rezultat (i) prilagodbi koje zahtijevaju uvjeti na tržištu; (ii) promjena u primjenjivim zakonima i uredbama; (iii) promjenama u planovima kompenzacije tvrtke Oriflame; (iv) reorganizaciji poslovanja i prodajne strukture tvrtke Oriflame; (v) promjena u procesu registracije i zahtjeva za registraciju; (vi) promjena u bilo kojem kodu i pravilima koje nalažu izravne prodajne veze kojih se Oriflame pridržava; te (vii) bilo koje druge promjene koje zahvaćaju poslovni model tvrtke Oriflame. Bilo koja revizija, ukidanje, izmjena ili dopuna ovih uvjeta stupit će na snagu od trenutka objave na našim mrežnim stranicama ili kad vas o istom obavijestimo na vašu registriranu e-poštu te će stupiti na snagu na dan naveden u takvoj publikaciji/obavijesti ali ne manje od 30 dana Vi trebate sami voditi računa i informirati se o tim promjenama.

 

13.5     Sve takve promjene trebate prihvatiti kao uvjet da nastavite biti Brand Partner prema klauzuli 13.4, uključujući buduću upotrebu internetskih stranica i naručivanje proizvoda na njoj. Smatrat ćemo da ste prihvatili promjene ako nastavite naručivati proizvode nakon što su promjene implementirane. U slučaju da ne prihvatite takve promjene unutar 12 mjeseci nakon implementacije promjena vaš ugovor za Brand Partnera odmah prestaje, ali ćete ostati registrirani kao Oriflame Beauty kupac prema Uvjetima i odredbama za Beauty kupce te Pravilima o zaštiti osobnih podataka za Beauty kupce. Prihvaćate da je takav uvjet dostatan te se izričito odričete primanja bilo kakve nadoknade za takav dovršetak ugovora.

13.6 Oriflame može dodijeliti ili prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koji njegov dio bilo kojoj tvrtki iz grupacije Oriflame.

13.7.  Možemo vam slati upozorenja, obavijesti, e-poštu, izravnu poštu i općenito komunicirati s vama. Prijavom u svoje korisničke postavke možete u bilo kojem trenutku ažurirati postavke primanja promidžbenog sadržaja. Prihvaćanjem ovih uvjeta slažete se da će vam tvrtka Oriflame slati sve ostale informacije/ komunikacije u vezi s vašim ugovorom i/ ili vašim narudžbenicama na trajnom mediju osim papira (tj. putem e-pošte ili putem drugih sredstava izravno upućenih vama i koja vam omogućuje pohranu informacije tako da budu dostupne kao buduća referenca tijekom dugog razdoblja te koja vam omogućuje reprodukciju nepromijenjenih informacija).

13.8.  Svaka obavijest poslana u skladu s ovim ugovorom koja se šalje preporučenom večernjom poštom ili poštom prve klase na adresu strane navedene u ovom ugovoru, ili na drugu adresu o kojoj će jedna strana povremeno pismeno obavijestiti drugu stranu, rezultirat će otkaznim rokom koje počinje teći (i) u slučaju zabilježene dostave večernje pošte od dana nakon objavljivanja takve obavijesti, i (ii) u slučaju pošiljke prve klase od drugog radnog dana nakon objavljivanja takve obavijesti. Ako je obavijest poslana drugim sredstvima, otkazni rok počinje teći na dan stvarnog primitka obavijesti.

13.9.  Pojmovi u ovom dokumentu imaju prednost u odnosu na ostale dokumente navedene u ovom dokumentu.

 

14.       IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

14.1     Informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke možete naći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Oriflame OVDJE.

14.2.  Obvezujemo se čuvati povjerljivost i sigurnost svih osobnih podataka (iako zadržavamo pravo otkrivanja ovih podataka u dolje navedenim okolnostima). Čuvat ćemo ih na sigurnom poslužitelju i s vremena na vrijeme u potpunosti ćemo se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i potrošača.

14.3  Dolje je navedeno više bitnih informacija o Oriflame Holdings BV.
Naziv: Oriflame Holdings BV
Adresa: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands
Kontakt podaci: Telefon: +385 1 777 6590 e-pošta: info@oriflame.hr
Trgovački ili drugi javni registar
Sudski registar Registracijski broj 16061386
PDV broj: 006687702B01

 

 

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s vašim Brand Partner ugovorom, uključujući ove uvjete, pošaljite nam poruku e-pošte na info@oriflame.hr ili nas nazovite na broj +385 1 777 6590. Učinit ćemo sve razumne napore da riješimo vaše nedoumice i probleme na koje nam skrenete pozornost. 

 

Zadnje ažuriranje: 18/12/2023.