Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Home
  2. Tko smo mi
  3. Etički kodeks i Pravila ponašanja

Etički kodeks i Pravila ponašanja

PRAVILA POLITIKE POSLOVANJA

Važno je pročitati Oriflame Etički kodeks ("Kodeks") i Pravila ponašanja (u nastavku "Pravilnik") ispod, jer su sastavni dio uvjeta navedenih u Obrascu za prijavu suradnika. Oriflame suradnik mora biti u skladu s Kodeksom i pravilima i eventualnim izmjenama i dopunama objavljenim u Vjesniku ili drugdje. Oriflame zadržava pravo raskinuti u bilo koje vrijeme i s trenutnim učinkom, članstvo bilo kojeg Oriflame suradnika, koji je dao lažne informacije u prijavnom obrascu ili suradnika koji krše zakon ili pravila. Isključeni Oriflame suradnici gube sva prava i povlastice koje prate članstvo, uključujući i njihovu mrežu. Zakoni i Pravila su tu radi vaše zaštite, kako bi osigurali da svi  Oriflame suradnici održavaju iste visoke standarde. U skladu Oriflame etičkih standarda od Oriflame suradnika se očekuje da jesu i da moraju biti u skladu sa svim pravnim zahtjevima zemlje u kojoj razvijaju svoje Oriflame poslovanje, čak i ako neke obveze nisu regulirane Kodeksom ili Pravilima.

I. Etički kodeks Oriflame


Kao Oriflame suradnik, slažem se s provođenjem svog poslovanja u skladu sa sljedećim Oriflame načelima:

1.1. Ja ću podržati i slijediti Pravila kako je navedeno u ovom Priručniku  i ostaloj službenoj Oriflame literaturi. Držat ću se ne samo "slova" nego i "duha" Poslovnika.

1.2. Moja vodilja za poslovanje sa svima s kojima stupim u kontakt u svojstvu Oriflame suradnika je tretirati ih na način kako bih i sam volio da me se tretira.

1.3. Predstavljat ću Oriflame proizvode, mogućnost Oriflame zarade i održavati druge srodne treninge. Predstavljat ću mogućnosti i prednosti koje pruža Oriflame svojim kupcima i suradnicima na pošten i istinit način. Bilo usmeno ili u pisanom obliku, davat ću samo izjave koje se odnose na proizvod, zaradu i druge mogućnosti koje su navedene u službenoj Oriflame literaturi.

1.4. Bilo usmeno ili u pisanom obliku,  donosit ću samo takve tvrdnje koje se tiču proizvoda, zarade i drugih mogućnosti spomenutih u službenoj Oriflame literaturi.  U prodaji i zapošljavanju neću se služiti varljivim, nepoštenim ili postupcima koji mogu dovesti u zabludu.

1.5. Bit ću uljudan i brz u pružanju usluga i uzimanju narudžbi od svojih klijenata, kao i pri rješavanju pritužbi. Slijedit ću postupke za zamjenu proizvoda navedene u službenoj Oriflame literaturi.

1.6Prihvatit ću i provoditi različite propisane obveze Oriflame Konzultanta (i one Sponzora i Direktora (i viših razina) kada napredujem do tih razina odgovornosti) kako je navedeno u službenoj Oriflame literaturi.

1.7. Ponašat ću se na način koji će odražavati samo najviše standarde integriteta, poštenja i odgovornosti.

1.8. Ni u kakvim okolnostima neću koristiti Oriflame mrežu za marketing drugih proizvoda, osim onih odobrenih od strane Oriflamea. Poštovat ću  direktan način distribucije, a ne prodavati kroz maloprodajna mjesta bilo koje prirode.

1.9. Poštovat ću zakone i propise države u kojoj vodim svoje Oriflame poslovanje kao i zemlju domaćina ukoliko gradim međunarodnu grupu.

II PRAVILA PONAŠANJA

 1. DEFINICIJE

A. "Oriflame suradnik" je za potrebe ovog dokumenta bilo koji Oriflame suradnik, bez obzira na status i na razinu grupe (uključujući i Menadžera, Direktora i više statuse).

B. "Osobna Početna stranica" odnosit će se na web stranice dizajnirane, objavljene i održavane od strane i u korist Oriflamea.
 
C. "Oriflame" se u ovom dokumentu odnosi lokalni Oriflame entitet s kojim ste ušli u poslovanje popunivši Obrazac za prijavu suradnika, osim ako nije drugačije navedeno.

D. "Linija sponzorstva" mora sadržavati Oriflame suradnika, njegovog / njezinog sponzora, i tako dalje, s linijom koja završava Orifalmeom.

E. "Osobna grupa" odnosi se na sve Oriflame suradnike sponzorirane direktno i indirektno od strane pojedinog Oriflame suradnika, ali ne mora sadržavati direktno sponzorirane suradnike na 24% ili njihove donje linije.

F. "Grupa"  se odnosi na cijelu donju liniju, uključujući i Oriflame suradnike na 24% i njihove donje linije.

G. "Oriflame literatura" znači Plan uspjeha za Lidere (sadrži ovaj Priručnik poslovanja) i Kataloge proizvoda, Oriflame materijale u Starter Kitu , Vjesnik i bilo koje informacije objavljene na službenoj internet stranici Oriflamea.

H. "Sponzor" označava osobu koja uvodi nove osobe u Oriflame savjetovanje.

Riječi koje počinju velikim slovom, ali koji nisu ovdje definirane, imat će isto značenje kao u prethodnim dijelovima Plana uspjeha za lidere.

2. ČLANSTVO

2.1 Da bi postao Oriflame suradnik kandidat u pravilu treba biti sponzoriran od strane postojećeg registriranog Oriflame suradnika. Pod određenim okolnostima, Oriflame može dodijeliti budućeg Oriflame suradnika bilo kojoj mreži.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo, bilo izravno ili neizravno. Neizravno je članstvo kroz npr. vlasništvo nad dionicama tvrtke registrirane kao Oriflame suradnik.

2.3 Oriflame zadržava pravo odbijanja bilo koje prijave ili ponovne prijave.

2.4 Podnositelj zahtjeva mora biti pravno sposoban kako bi postao Oriflame suradnik. Oriflame može po vlastitom nahođenju odobriti druge podnositelje zahtjeva uz pisani pristanak skrbnika.

2.5 Članstvo se može dodijeliti samo pojedincima ili društvu s ograničenom odgovornošću ili partnerstvu, gdje su stranke ili supružnici ili roditelj i dijete / djeca u po Oriflameu odobrenom prijenosu poslovnog procesa. Pravna osoba mora dostaviti ime osobe koja je ovlaštena da djeluje u njeno ime, kao i bilo ograničenja u njegovoj/njenoj ovlasti. Partneri su međusobno odgovorni i Oriflame može zatražiti povrat svih dugova od jednog ili oba u slučaju neplaćanja.

2.6 Oriflame suradnik neće zahtijevati suradnika ili potencijalnog suradnika plaćanje nerazumno visokih naknada za poslovne treninge i naknade za promotivne materijale. Sve naknade koje se naplaćuju Oriflame suradnicima odnose izravno na vrijednosti materijala, proizvoda ili usluga koje su zauzvrat dobili.

2.7  Oriflame poštuje pravila važećih lokalnih propisa zemalja u kojima djeluje s obzirom na termin u kojem je Oriflame suradnik može odustati od svog članstva i primiti povrat sredstava plaćenih za Oriflame članstvo, kao i bilo koji početni materijalal i proizvode ("Razdoblje hlađenja"), vidi dalje u 5.15.

2.8 Oriflame suradnici mogu podnijeti ostavku na svoje članstvo u bilo koje vrijeme nakon isteka perioda hlađenja uz pisanu obavijest Oriflameu. U tom slučaju Oriflame nije dužan izvršiti  bilo koju od otplata spomenutih u 2.7.

2.9 Oriflame suradniku članstvo istječe godinu dana nakon uključenja. Obnova članstva se ne naplaćuje ukoliko je suradnik bio aktivan (imao narudžbu) u 10 od ukupno 17 perioda u godinu dana.

2.10  Članstvo se može obnoviti plaćanjem godišnje pretplate uključene u prvom računu ostvarenom godinu dana od uključenja u Oriflame.

2.11 Ukoliko suprug/supruga Oriflame suradnika želi postati Oriflame suradnik, oba supružnika moraju biti sponzorirana zajednički pod istim članova (u obliku društva s ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili odvojeno ispod supruge ili supruga koji je prvi postao Oriflame suradnik . Ako se bračni partner pridružuje s odvojenim članstvom, bilo koja novčana nagrada zarađena od strane tog bračnog partnera će biti odbijena od bilo koje visoke novčane nagrade zarađene od strane bračnog partnera koji se prvi pridružio kompaniji – ako je novčana nagrada rezultat prestanka članstva bračnog partnera koji se drugi pridružio iz bilo kojeg razloga.

2.12 Bivši Oriflame suradnici (ili bivši supružnici Oriflame suradnika) mogu podnijeti zahtjev za novo članstvo pod sljedećim uvjetima:
a) prošlo je najmanje šest mjeseci od prethodnih članstava završenih razriješenjem članstva (ukoliko nije drugačije dogovoreno s Oriflameom).
b) novi zahtjev mora navesti da je u skladu s ovim Pravilom.
c) bivši Oriflame suradnik se može prijaviti odmah za ponovno članstvo, bez navođenja da je on / ona bivši Oriflame suradnik, nakon 12 mjeseci neaktivnosti čime  prestaje članstvo .

2.13 Oriflame zadržava pravo obustave  članstva Oriflame suradnika u trajanju do 12 mjeseci s trenutnim učinkom, u tijeku istrage povrede pravila.

3. ODRŽAVANJE LINIJE SPONZORSTVA

3.1 Oriflame suradnici ne smiju se ponovno registrirati pod drugim linijama sponzorstva. Ako  to učine, odgovorni su mogućnost gubitka cijele mreže svojih sponzora. Oni se mogu ponovno registrirati samo nakon terminacije.

3.2  Prijenos članstva s jednog sponzora na drugog je moguće samo u posebnim slučajevima i po vlastitom nahođenju Oriflame.

3.3 Prijenos osobnih grupa nije dopušten.

3.4. Oriflame suradnici koji žele prenijeti svoje članstvo mogu to učiniti, ali samo na svoju najbližu rodbinu (po nahođenju Oriflame). Pismeni zahtjev za takav prijenos mora biti poslan Oriflameu. Oriflame suradnici koji su prenijeti svoje članstvo prema ovom pravilu mogu poovo podnijeti zahtjev za članstvo, ako je prolo najmanje šest mjeseci od prijenosa njihovog članstva.

3.5 U slučaju smrti Oriflame suradnika, članstvo će se raskinuti u roku od tri mjeseca od dana smrti, pod uvjetom da rođaci nisu podnijeli zahtjev za prijenos. Nakon raskida, sva pokojnikova  plaćanja prenose se na njegovog/njenog ovlaštenog Oriflame suradnika. Oriflame zadržava pravo zatražiti dokumente koji dokazuju ovlaštenje nasljednika / ce kao uvjeta za isplatu.

4. ODGOVORNOSTI SURADNIKA

4.1 Oriflame suradnici ne smiju koristiti Oriflame mreže za marketing proizvoda ili programa koji nisu službeno odobreni od Oriflamea.

4.2 Oriflame suradnici ne smiju krasti buduće suradnike drugih Oriflame suradnika, niti se miješati u traženju Oriflame suradnika u  liniji sponzorstva drugih Oriflame suradnika.

4.3 Oriflame suradnici ne smiju navesti da imaju radni odnos s Oriflameom. Kod predstavljanja Oriflame poslovne prilike drugima, Oriflame suradnici moraju jasno navesti nezavisnan karakter ovog poslovanja i činjenicu da nema mogućnosti zapošljavanja u Oriflameu.
 
4.4 Oriflame suradnici nemaju ovlasti vezati se ili preuzimati obveze u ime Oriflamea. Oni će obeštetiti Oriflame u vezi bilo kakvih troškova ili štete koje proizlaze iz nepoštivanja bilo kojeg od tih pravila.

4.5 Oriflame svojim suradnicima ne nameće bilo kakve uvjete minimalne kupovine, niti u količini niti u vrijednosti. Isto tako, Oriflame suradnici, ne smiju zahtjevati da se narudžbe rade preko njih, te da iste sadrže minimalne količine ili zalihe proizvoda. Svi Oriflame suradnici mogu naručiti sve količine izravno iz Oriflamea, ali naknada za obradu narudžbe i kurirske troškove mogu se primijeniti ovisno o veličini narudžbe. Pojedini Oriflame suradnik sam odlučuje želi li imati zalihe proizvoda.

4.6. Oriflame suradnik ne može naručivati u ime drugog Oriflame suradnika, bez prethodnog pismenog odobrenja.

4.7 Oriflame suradnici će se pridržavati svih Oriflame zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcioniranje njihovog članstva, uključujući sa svim poreznim zakonima i poreznim propisima. Oriflame suradnici neće poduzimati bilo kakve aktivnosti koje mogu njih ili Oriflame dovesti na loš glas.

4.8 Od početka kontakta s potrošačima, Oriflame suradnik će se predstaviti i objasniti svrhu  prilaženja kupcu ili svrha prigode. Oriflame suradnik je dužan osigurati punu transparentnost svog identiteta kao Oriflame suradnika u bilo kojoj sličnoj komunikaciji, da li putem e-maila, web stranice, društvenih medija itd. Potrebno je istaknuti ime i kontakt podatke, kao i informaciju da pošiljatelj nije službeni zastupnik Oriflamea. Riječ "nezavisni/-a" uvijek će biti dodana prije "Oriflame suradnik/-ca" kod bilo kojeg predstavljanja kao što je  e-mail potpis, posjetnica, na web stranici, društvenim medijima i slično.

4.9  Informacije koje Oriflame suradnik daje potrošaču moraju biti jasne i razumljive uz poštivanje načela dobre vjere u poslovnim transakcijama i načelima koji reguliraju zaštitu osoba kojima sukladno nacionalnom zakonodavstvu, treba zaštita i pristanak skrbnika, npr. Maloljetnika.

4.10  Oriflame Konzultant ne smije se odnositi na nijednu tvrdnju koja nije usklađena s ili proturječi tvrdnjama koje je službeno donio Oriflame. Oriflame Konzultant će se oslanjati na vlastito iskustvo i svjedočanstva na pošten i objektivan način.

 4.11  Oriflame Konzultant neće koristiti usporedbe koje mogu dovesti u zabludu, ili koje nisu u skladu s načelom  o fer konkurenciji.

 4.12 OrifIame suradnik neće zlostavljati povjerenje pojedinih potrošača i poštivat će nedostatak komercijalnog iskustva potrošača te ne smije iskorištavati potrošačevu  dob, bolesti, mentalnu ili fizičku nemoći, izazivati nevjericu, nedostatak razumijevanja ili nedostatak znanja jezika.

4.13 Kada kupac zatraži poštivanje jamstva kvalitete, suradnik će, ako se primjenjuje u lokalnojno dogovorenom razdoblju povratka robe, ponuditi kupcu izbor puni povrat kupovne cijene ili puni kredit za zamjenu s istim ili drugim Oriflame proizvodom.

4.14  Oriflame Konzultant će obavijestiti svoje klijente o njihovom pravu na povratak Oriflame proizvoda i o uvjetima istog.

4.15 Oriflame suradnik će prekinuti promociju ili prodaju na zahtjev potrošača i poduzeti korake kako bi osigurala odgovarajuću zaštitu osobnih podataka postojećim ili potencijalnim kupcima. Oriflame suradnik će napraviti osobni, telefonski ili elektroničkom kontakt na razuman način i tijekom razumnog vremena kako bi se izbjeglo uznemiravanje.

4.16 U izgradnji svoje osobne grupa, Oriflame suradnici će osigurati da svi novi Oriflame suradnici ostvare kreditne uvjete ukoliko postoji mogućnost kreditiranja.

4.17 Postajući sponzor, Oriflame suradnik će osigurati treninge i motivaciju svojim osobno sponzoriranim Oriflame suradnicima.

4.18 Oriflame suradnici ne mogu biti uključeni u intervjue koji predstavljaju ili se odnose na Oriflame, na bilo kojem mediju, bilo televiziji, internetu, radiju, časopisima, itd. Ne smiju koristiti oglašavanje u medijima (uključujući i oglašavanja putem SMSa, interneta, itd.) u svrhu marketing svojeg Oriflame poslovanja, bez prethodnog pisanog pristanka Oriflamea.

4.19 Oriflame suradnici neće biti uključeni u dijalozima vođenim na društvenim medijima koji lažno predstavljaju ili daju netočne ili obmanjujuće informacije o Oriflameu, proizvodima ili uslugama, ili mogu dovesti do gubitka ugleda Oriflamea; pogledajte ispod „Dijalozi na društvenim medijima - 10 zlatnih pravila“.

5. OSTALA PRAVILA

5.1. Oriflame ne daje ekskluzivni  teritorij ili koncesiju. Niti jedan Oriflame suradnik nema ovlast davanja, prodavanja, ustupanja ili prijenosa teritorije ili franšize. Svaki Oriflame suradnik je slobodan provesti svoj posao u bilo kojem dijelu zemlje.

5.2 Oriflame suradnik mora poštivati da Oriflame posluje na pojedinim tržištima, a ne u svim zemljama u svijetu, uz strogo poštivanje svoje obveze sigurnosti proizvoda, registracije, uvoza i druga pravila koja se mogu primijeniti za stavljanje u promet pojedinih zemalja. Oriflame ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve štete, zahtjeve ili sporove koji nastanu iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu  Oriflame suradnika u zemljama izvan tržištima na kojima posluje Oriflame. U tom slučaju Oriflame suradnik preuzima punu odgovornost za takve zahtjeve.

5.3 Oriflame suradnik je neovisan od Oriflamea. Jedini naslov koji se može koristiti na posjetnici, ostalim tiskanim materijalima ili e-mail komunikaciji je
"Nezavisni Oriflame suradnik", a kod viših statusa "Nezavisni Oriflame Manager" i "Nezavisni Oriflame Direktor".

5.4  Promotivni materijali, web stranice Oriflame suradnika i aplikacije društvenih medija, npr. Facebook, osigurava Oriflame i može se koristiti kao što je navedeno bez daljnjeg odobrenja. Podrazumijeva se da Oriflame suradnici  ne mogu registrirati početnu web stranicu s imenom domene uključujući riječ "Oriflame". Oriflame suradnici  mogu usmjeravati na službene web stranice Oriflamea, blogove, Facebook i slično. Oriflame zadržava pravo da unaprijed odobri materijal koji će biti objavljen. Pravilo za online prisutnost Oriflame suradnika dalje je opisano u „Pravilima ponašanja suradnika na webu„ u nastavku.

5.5 Oriflame zaštitni znaci, logotipi i imena vlasništvo su Oriflame Cosmetics SA i ne može ih koristiti Oriflame suradnik, niti u tiskanim materijalima, niti na internetu, bez prethodnog pisanog pristanka Oriflamea. Ako je postignuta tražena suglasnost, zaštitni znakovi i logotipi koji se koriste moraju biti točno onako kako je navedeno u Oriflame smjernicama.

5.6  Niti jedan ​​Oriflame suradnik ne smije proizvesti ili nabaviti iz bilo koji proizvod iz bilo kojeg izvora osim Oriflamea ,sa zaštitnim znakovima, žigovim ili logotipima tiskanim ili izloženim bez odobrenja Oriflamea u pisanom obliku.

5.7 Svi Oriflame tiskani materijal, video, fotografije, dizajn su zaštićeni autorskim pravom i ne smiju se reproducirati u cijelosti ili djelomično od bilo koga, ni u tiskanim materijalima ni na internetu, bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea. Kada je sadržaj zaštićen autorskim pravima legitimno je koristi je ga uz obavezno pozivanje na Oriflame autorska prava na jasan i vidljiv način.

5.8 Oriflame suradnik ne će prodati, pokazati ili prikazati Oriflame proizvode na bilo kojem prodajnom mjestu, web trgovini, aukcijskoj platformi kao Ebay ili sl. Niti jedna Oriflame literatura ne smije biti prodana ili prikazana u maloprodaji. Objekati koji tehnički nisu prodajna mjesta kao promotivni pultevi, mogu se koristiti kao mjesto za promociju, ali ne i prodaju proizvoda.

5.9 Sadržaj Oriflame web stranice kao tekst, grafike, fotografije, dizajn i programiranje također su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea.

5.10 Spam (zlostavljanje nasumice poslanim neželjenim masovnim elektroničkim porukama) strogo je zabranjeno.Oriflame suradnici moraju ograničiti broj promotivnih e-mailova poslanih  krajnjim kupcima na ne više od jedne poruke tjedno. Te poruke ne mogu biti poslane u ime Oriflamea i puna odgovornost za sadržaj leži na pošiljatelju.

5.11 Ni pod kojim okolnostima bilo koja osoba nije ovlaštena za repakiranje ili označavanja proizvoda. Oriflame proizvodi se prodaju samo u originalnom pakiranju.

5.12 Oriflame proizvodi ne uzrokuju štetu ili ozljedu, ako se koriste za namjeravanu svrhu i prema uputama. Oriflame osigurava odgovornost za svoje proizvode. Osiguranje pokriva ozljede ili oštećenja zbog neispravnog proizvoda, ali ne pokriva nemarno korištenje proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo odbiti u bilo kojem trenutku, bilo koji dospjeli račun iz bilo kojeg diskonta ili plaćanje premije zbog djelovanja Oriflame suradnika.

5.14 Oriflame ima pravo promijeniti svoje cijene i raspone bez prethodne najave. Oriflame neće dati popust, bonus ili bilo koju drugu naknadu za gubitke nastale  zbog promjena cijena, promjena raspona ili ukoliko se proizvodi rasprodaju.

5.15 Oriflame je suglasan za otkup proizvoda od Oriflame suradnika pod sljedećim uvjetima:
- Povratak se mora podnijeti u roku od 12 mjeseci od datuma kupnje
- vraća se 90 % originalno plaćene neto cijene, nakon odbitka svakog popusta ili bonusa isplaćene mreži.
- Vraćeni proizvodi moraju biti trenutno utrživi Oriflame inventar uključujući Oriflame proizvode, promidžbene materijale ili setove.

Za svrhu ove klauzule, trenutno utrživi Oriflame proizvodi znači da:
- nisu bili korišteni, otvoreni ili modificirani na bilo koji način
- nije prošao rok trajanja
- još je dio Oriflame programa u katalozima ili letcima.

5.16 Ako je bilo koji Oriflame suradnik na bilo koji način uključen, pravno ili na drugi način, u bilo kojem sporu ili aktivnosti koji mogu negativno utjecati na ugled Oriflamea, Oriflame suradnik dužan je odmah obavijestiti Oriflame.

5.17 Oriflame zadržava pravo proširiti ili preinačiti Oriflame plan uspjeha, kvalifikacijske kriterije i pravila s trenutnim učinkom.

6. PRAVA I OBVEZE DIREKTORA I  SVIH VIŠIH STATUSA

Osim gore navedenih općih pravila koja se primjenjuju na sve Oriflame suradnike,sljedeća se pravila primjenjuju posebno za Direktore i povreda bilo kojega od tih posebnih pravila rezultirati će direktnim gubitkom Direktorskog statusa (i viših) i svih temeljnih statusnih privilegija - uključujući naknade – te čak može dovesti do prestanka članstva.

6.1  Kao Direktor (i više) morate usluživati ​​vaše osobne grupe suradnika tijekom svakog  kataloškog perioda:
a) regrutiranje i kontinuirano razvijanje svoje osobne groupe.
b) pomaganje, usmjeravanje i motiviranje članova osobne grupe.
c) obavljanje periodičnih sastanaka, treniranje, motiviranje, postavljanje ciljeva i praćenje
d) obuka vaš donje linije Oriflame suradnika za obavljanje svog najboljeg Oriflame poslovanja.
e) održavanje česte komunikacije, informiranje o  datumima sastanaka, novostima o proizvodima, treninzima itd.
f) sudjelovanje na svim seminarima i sastancima u organizaciji Oriflamea.
g) provođenje kodeksa i pravila, prikazana vlastitim primjerom.
h) sudjelovanje na poslovnim sastancima s Oriflameom na koji vas je pozvao vaš Country Manager ili Trening Manager.

6.2 Direktor (i više) ne može predstavljati nikakvu drugu kompaniju direktne prodaje.

6.3  Ako je bračni partner Direktor (ili viši status), predstavnik bilo koje druge kompanije direktne prodaje, bračni partner ne može sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti Oriflamea i partnerovu aktivnosti moraju držati odvojeno od Oriflamea. Direktori (i više) moraju obavijestiti Oriflame, ako je suprug predstavnik bilo koje druge tvrtke direktne prodaje.

6.4 U slučaju smrti  Direktora  (i viših statusa), članstvo može u određenim slučajevima i po vlastitom nahođenju Oriflamea biti naslijeđeno od strane najbliže rodbine pokojnika i pod uvjetom da će najbliži rođak biti u mogućnosti ispuniti sve zahtjeve Direktora (i više) kao što je navedeno gore u 6.1. Pismeni zahtjev za članstvo mora biti unutar 3 mjeseca od dana smrti. U nedostatku istog, članstvo će biti ukinuto.

6.5 Direktor (i viši statusi) moraju, s vremena na vrijeme, slijediti dodatna pravila ili upute predstavljena u pisanom obliku od strane Oriflamea.

7.  POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBE

Svaki prigovor na temelju kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja mora biti usmjeren na lokalni odjel prodaje Oriflamea  i / ili Direktora tvrtke Oriflame koje posluju u zemlji u kojoj se pojavilo pitanje. Tijelo koje riješava pritužbe na svakom Oriflame tržištu  predvodi  generalni direktor (Oriflame kod administrator) lokalne tvrtke Oriflame.


DODATAK -  Web pravila

1. Osnova
Ovo pravilo služi razjasniti kako Oriflame suradnici mogu oblikovati svoju prisutnost na Internetu bez ometanja aktivnosti usmjerenih na formiranje robne marke ili kršenja zakona o autorskim pravima u svezi Pravila i Ugovora.

2. Opći
Oriflame nudi svojim suradnicima mogućnost postavljanja osobne internet stranice (PHP), kao i razne druge alate koje pruža centralno, a služe za prodaju i promicanje Oriflame proizvoda i poslovne prilike na Internetu. Ovi programi su danas jedini odobreni digitalni alati gdje suradnici mogu ponuditi proizvode za prodaju, kao i prikazivanje slika i logotipe za koje je Oriflame nositelj prava.

Suradnici također mogu ugostiti web stranice na kojima oni komuniciraju o Oriflameu, proizvodima i poslovnoj prilici sve dok se jasno navodi da to nisu službene stranice Oriflame. U svakom trenutku mora biti jasno tko stoji iza web stranice kao i relevantne kontakt  pojedinosti. Suradnik treba komunicirati svojim vlastitim riječima i samo mogu citirati Oriflame tekstove jasno upućujući na izvor.

Suradnik ne može graditi e-commerce web stranice na kojima se Oriflame proizvodi prodaju ili na drugi način provesti e-commerce aplikacije izvan odobrenog od strane Oriflamea.

3.Naziv domene
Suradnici ne mogu registrirati nazive domena koje sadrže riječ "Oriflame". Suradnici neće registrirati stranicu društvenih medija s imenom i slikom koji mogu dovesti potrošača u zabludu da vjeruju da je stranica službena Oriflame stranica / grupa.:
- Naziv grupe i slika kod korištenja društvenih medija (npr. Facebook, Tweeter) moraju jasno prikazivati da je stranica kreirana od strane pojedinca, npr. "Anin Oriflame tim" s Aninom osobnom slikom.
- Stranica društvenih medija, naziv grupe ne smije biti imenovan npr. "Oriflame Hrvatska" s Oriflame službenim vizualima, npr. Oriflame logotipm, Oriflame slikama.

4. Napomena
Suradnici s vlastitom web stranicom koji spominju da su dio Oriflame moraju jasno objaviti ​​informacije da su ili a) Samostalni Prodajni savjetnici za Oriflame b) Oriflame Neovisni suradnici ili c) Samostalni Oriflame  savjetnici ljepote. Ova informacija mora biti jasno objavljena na početnoj stranici kao pod Napomenom  vidljivom na svim stranicama  weba. Ime i kontakt informacije trebaju biti dostupne na web stranicama ili u podacima o računu za stranice na socijalnim medijima.

Ukoliko suradnik ima vlastitu web stranicu, bez pripadnosti Oriflameu ovo pravilo je naravno  nevažeće.

5. Oriflame sadržaj i reference
Sadržaj službenih web stranica se ne smije kopirati i objavljivati pod vlastitim imenom. Ako suradnik poveže putem linka  Oriflame sadržaj na svoju vlastitu stranicu to mora biti jasno navedeno.

6. Slike
Suradnik ne može objaviti materijale sa službene stranice Oriflamea i objaviti ih na svojoj vlastitoj stranici. Svi foto materijali su zaštićeni autorskim pravima i Oriflame je stekao pravo korištenja. Ta prava se ne odnose na suradnike.

- Pokretne slike, video itd.: Može se koristiti  ako i kada su dostupni. Funkcija podjele omogućuje automatsko pozivanje na izvorne stranice.

- Slike modela ili osoba: Mogu se koristiti putem funkcije dijeljenja, ako i kada su dostupni. To omogućuje automatsko pozivanje na izvorne stranice.

- Slike Oriflame proizvoda: Može se koristiti funkcija dijeljenja ili bez nje, dok god je izvor vidljivo istaknut npr. (izvor: www.oriflame.com 2013).

Svi zahtjevi trećih strana koji mogu biti upućeni Oriflameu bit će preneseni suradnicima.

7. Oriflame Logo
Znak se može koristiti u formatima koji se mogu naći na službenoj web stranici Oriflamea. Logo ne smije se mijenjati ili animirati, a može se koristiti samo kao zaglavlje ili dno stranice, kao i na e-potpisu u svom izvornom obliku.

8. Prisutstvo na društvenim medijima
Oriflame potiče prisutnost na blogovima, socijalno umrežavanje, web stranice i slično. Suradnici mogu biti aktivni na blogovima i ostaviti komentare o Oriflame proizvodima, ako ih smatraju primjerenim, ali moraju se pridržavati Etičkog kodeksa 1.3 iznad komentara o proizvodima. Preporučujemo korištenje funkcije dijeljenja koju pruža Oriflame,  kako bi se osigurali točni podaci o izvoru.

9. Marketing putem tražilica
Suradnici mogu provesti marketing putem tražilica, kao i pretraživanje Google Adwords, uz pridržavanja Oriflame pravila. Uz to,
- Oglas mora jasno naznačiti da je izrađen od strane nezavisnih suradnika
- Naslov ne bi trebao dati dojam da je to službeni Oriflame oglas
- Zabranjeno je koristiti "Oriflame" kao ključnu riječ.
Molimo uzmite u obzir da je svaki kupac npr. AdWordsa odgovoran za bilo koji prekršaj protiv vlasnika bilo koje druge marke.
DODATAK -  Dijalog na društvenim mrežama -
10 Zlatnih pravila


1. Prvo i uvijek poslušajte - Slušajte tijek razgovora. Tko su najutjecajnije osobe? Kako se razgovor vremenom mijenja, i da li se uopće mijenja? Nakon što razumijete razgovor možete se priključiti (gdje je relevantno).

2. Doprinesite - Pobrinite se da dodate vrijednost razgovoru. Na primjer, ponudite korisne informacije / spoznaje o Oriflame proizvodima / uslugama. Pobrinite se da se relevantne informacije pojavljuju na odgovarajućem  forumu, inače će se vrijednost istih smanjivati, ili u najgorem slučaju, smatrati spamom.

3. Odgovorite - Slušajući razgovore bit ćete u mogućnosti identificirati one koji odnose na Oriflame. Nakon što smo identificirali razgovore koji doprinose, imate priliku odgovoriti. Ako ste pažljivo slušali, i imate nešto pozitivno za, podijeliti vaše sudjelovanje će biti dobrodošlo.

4. Budite transparentni - Recite istinu. Vaša iskrenost - ili neiskrenost - brzo će se primijetiti. Uvijek otkrijte vaše pravo ime i da ste samostalni Oriflame suradnik. Budite svjesni svoje uloge. Ne pretjerujte u izjavama i ne dajte nerealne izjave vezane uz Oriflame proizvode.

5. Budite namjerni, točni i stvarani – otkrite svoj identitet - budite svoji.

6. Poštujte druge - Sjetite se da je Oriflame globalna tvrtka čiji djelatnici,suradnici i kupci odražavaju raznolik skup običaja, vrijednosti i stajališta. Budite ono što jeste, s poštovanjem. To uključuje ne samo očito (rasizam, spol, nasilje, uvredljiv jezik itd.),već i pitanja privatnosti i sporne teme - politiku i religiju.
7. Ne otkrivajte povjerljive informacije - Oriflame podržava pričanje o Oriflame  aktivnostima i dijalogu sa zajednicom i suradnicima. Međutim, za objavljivanje općih informacija koje su već dostupne na Oriflame web stranicama, molimo provjerite da li ste naveli izvor (na primjer: "izvor: www.oriflame.com 2013"). Zabranjeno je objavljivati ​​materijal zaštićen autorskim pravima i informacije koje su povjerljive ili još nisu javno dostupne, kao buduća lansiranja, kampanje i druge informacije.

8. Izbjegavajte svađu - Ako vidite pogrešne interpretacije Oriflamea u društvenim medijima, slobodno se suprotstavite. Međutim, uvijek to učiniti s poštovanjem i činjenicama.

9. Priznajte i ispravite pogreške - Ako napravite pogrešku, spoznajte je i brzo ispravite.

10. Ne zaboravite svoje primarne dužnosti - Trebali biste bili sigurni da bloganje, mikro blogiranje i socijalne mreže ne miješate sa svojim općim ciljevima ili obvezama prema suradnicima.