Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu

PRAVILA POSLOVANJA

Etički kodeks i Pravila ponašanja

Važno je pročitati Oriflame Etički kodeks (“Kodeks”) i Pravila ponašanja (u nastavku “Pravila”) ispod, jer su sastavni dio uvjeta navedenih u Pristupnici. Oriflame suradnik se mora pridržavati Kodeksa i Pravila te njihovih eventualnih izmjena i dopuna objavljenih u novostima ili o kojima je obaviješten na drugi način.

Oriflame zadržava pravo raskinuti u bilo kojem trenutku i s trenutačnim učinkom, članstvo bilo kojeg Oriflame suradnika, koji je dao lažne informacije u Pristupnici ili suradnika koji krše Kodeks ili Pravila. Isključeni Oriflame suradnici gube sva prava i povlastice koje prate članstvo, uključujući i svoju mrežu. Kodeks i Pravila su tu radi vaše zaštite, kako bi osigurali da svi Oriflame suradnici održavaju iste visoke standarde. U skladu s Oriflame etičkim standardima, od Oriflame suradnika se očekuje da budu i posluju u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj razvijaju svoje Oriflame poslovanje, čak i ako neke obveze nisu regulirane Kodeksom ili Pravilima.


ORIFLAME ETIČKI KODEKS

Kao Oriflame suradnik, slažem se s time da ću voditi svoje poslovanje u skladu sa sljedećim načelima:

1. Pridržavat ću se i slijediti Pravila ponašanja koja su propisana u ovim Oriflame pravilima poslovanja i u drugim Oriflame materijalima i dokumentima. Pridržavat ću se, ne samo pisanih Pravila, već i onog što je u duhu istih.

2. Moja vodilja za poslovanje je da ću prema svim osobama s kojima, kao Oriflame suradnik, stupim u kontakt, postupati korektno, kao što želim da se i drugi odnose prema meni.

3. Predstavljat ću Oriflame proizvode, Oriflame poslovnu priliku i održavati druge srodne treninge. Predstavljat ću mogućnosti i prednosti koje pruža Oriflame svojim suradnicima na pošten i istinit način. Bilo usmeno ili u pisanom obliku, davat ću samo izjave koje se odnose na proizvod, zaradu i druge mogućnosti koje su navedene u službenim Oriflame materijalima i dokumentima (uključujući Dodatak 1).

4. Bit ću uljudan i brz i slijedit ću postupke za zamjenu proizvoda navedene u službenim Oriflame materijalima i dokumentima.

5. Prihvaćat ću i provoditi različite propisane obveze Oriflame suradnika (i one Sponzora i Direktora (i viših razina) kada napredujem do tih razina odgovornosti) kako je navedeno u službenim Oriflame materijalima i dokumentima.

6. Ponašat ću se na način koji će odražavati samo najviše standarde integriteta, poštenja i odgovornosti.

7. Ni u kakvim okolnostima neću koristiti Oriflame mrežu za promoviranje bilo kojih drugih proizvoda ili usluga, osim onih odobrenih od strane Oriflamea. Poštovat ću direktni način distribucije, a neću prodavati kroz maloprodajna mjesta bilo koje prirode ili na neki drugi način.

8. Poštovat ću zakone i propise države u kojoj vodim svoje Oriflame poslovanje kao i državu domaćina ukoliko gradim internacionalnu grupu.

9. Razumijem da je poštivanje ovih Pravila i Kodeksa uvjet moga Oriflame članstva.

ORIFLAME PRAVILA PONAŠANJA

1. DEFINICIJE

A. “Oriflame suradnik” je za potrebe ovog dokumenta bilo koji Oriflame suradnik, bez obzira na status i na razinu grupe (uključujući i Menadžera, Direktora i više statuse).

B. “Osobna stranica” odnosit će se na internet stranice dizajnirane, objavljene i održavane od strane Oriflamea u korist Oriflame suradnika na odabranim tržištima.

C. “Oriflame” se u ovom dokumentu odnosi na Oriflame Holdings B.V. društvo osnovano sukladno pravu Nizozemske, s registriranim uredom na adresi Utopialaan 52, 5232CE‘s-Hertogenbosch, Nizozemska, osim ako nije drugačije navedeno.

D. “Linija sponzorstva” mora sadržavati Oriflame suradnika, njegovog Sponzora, i tako dalje, s linijom koja završava Oriflameom.

E. “Osobna grupa” odnosi se na sve Oriflame suradnike sponzorirane direktno i indirektno od strane pojedinog Oriflame suradnika, ali ne sadrži direktno sponzorirane suradnike na 24% ili njihove donje linije.

F. “Grupa” se odnosi na cijelu donju liniju, uključujući i Oriflame suradnike na 24% i njihove donje linije.

G. Pojam “Oriflame materijali i dokumenti” odnosi se na Plan uspjeha – Izdanje za Lidere (koji sadrži ova Pravila poslovanja), kataloge proizvoda, materijale iz Početnog paketa, Novosti kataloga i sve druge informacije bilo u tiskanom obliku ili objavljene na službenoj Oriflame internet stranici.

H. Pojam “Sponzor” označava osobu koja uvodi nove osobe u Oriflame poslovanje.

Riječi koje počinju velikim slovom, a koje nisu ovdje definirane, imat će isto značenje kao u prethodnim poglavljima Plana uspjeha – Izdanje za Lidere.

2. ČLANSTVO

2.1 Da bi netko postao Oriflame suradnik, u pravilu treba biti sponzoriran od strane postojećeg registriranog Oriflame suradnika. Oriflame zadržava pravo dodijeliti budućeg Oriflame suradnika bilo kojoj mreži.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo, bilo izravno ili neizravno. Neizravno je članstvo kroz npr. Vlasništvo nad dionicama kompanije registrirane kao Oriflame suradnik.

2.3 Oriflame zadržava pravo odbijanja bilo koje Pristupnice ili obnovu članstva.

2.4 Podnositelj zahtjeva mora biti punoljetan kako bi postao punopravni Oriflame suradnik. Oriflame može po vlastitom nahođenju odobriti druge podnositelje zahtjeva uz pisani pristanak roditelja/staratelja.

2.5 Članstvo se može dodijeliti samo pojedincima ili društvu s ograničenom odgovornošću ili partnerstvu, gdje su stranke ili supružnici ili roditelj i dijete/djeca u po Oriflameu odobrenom prijenosu poslovnog procesa. Pravna osoba mora dostaviti ime osobe koja je ovlaštena da djeluje u njeno ime, kao i bilo koja ograničenja u njegovoj/njenoj ovlasti. Partneri su međusobno odgovorni i Oriflame može zatražiti povrat svih dugova od jednog ili oba u slučaju neplaćanja.

2.6 Ukoliko novoučlanjeni Oriflame suradnik ne ostvari narudžbu proizvoda 2 kataloška perioda, njegovo članstvo će biti prekinuto.

2.7 Oriflame suradnik može u bilo koje vrijeme otkazati svoje članstvo tako što će o tome obavijestiti Oriflame pismenim putem. U takvim slučajevima Oriflame suradnik je u obvezi prethodno podmiriti sva dugovanja ukoliko su napravljena.

2.8 Oriflame suradniku članstvo istječe godinu dana nakon učlanjenja ili zadnje obnove članstva.

2.9 Članstvo se može obnoviti plaćanjem godišnje članarine uz prvu narudžbu po isteku godinu dana od učlanjenja u Oriflame ili zadnje obnove članstva.

2.10 Ako suprug/supruga Oriflame suradnika želi postati Oriflame suradnik, oba supružnika moraju biti sponzorirana zajednički pod istim članskim brojem (u obliku društva s ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili odvojeno ispod supruge ili supruga koji je prvi postao Oriflame suradnik. Ako se bračni partner pridružuje s odvojenim članstvom, bilo koja novčana nagrada zarađena od strane tog bračnog partnera će biti oduzeta od bilo koje više novčane nagrade zarađene od strane bračnog partnera koji se prvi pridružio – ako je novčana nagrada rezultat prestanka članstva bračnog partnera koji se drugi pridružio iz bilo kojeg razloga.

2.11 Bivši Oriflame suradnici (ili bivši supružnici Oriflame suradnika) mogu podnijeti zahtjev za novo članstvo pod sljedećim uvjetima:

a) prošlo je najmanje šest mjeseci od prethodnog članstava (ukoliko nije drugačije dogovoreno s Oriflameom)

b) u novom zahtjevu moraju navesti da se Pristupnica podnosi pod navedenim okolnostima i u skladu s ovim Pravilom.

c) bivši Oriflame suradnik se može prijaviti odmah za ponovno članstvo, bez navođenja da je on/ona bivši Oriflame suradnik, nakon 12 mjeseci neaktivnosti čime je prestalo članstvo.

2.12 Oriflame zadržava pravo otkazivanja članstva bilo kojeg suradnika uslijed kršenja Pravila ponašanja i/ili Etičkog kodeksa.

2.13 Oriflame zadržava pravo obustave članstva Oriflame suradnika u trajanju do 12 mjeseci s trenutačnim učinkom, u tijeku istrage povrede Pravila.

3. ODRŽAVANJE LINIJE SPONZORSTVA

3.1 Oriflame suradnici mogu se ponovo učlaniti u liniji drugog Sponzora ako otkažu svoje prethodno članstvo i prijave se za novo pod uvjetima iz člana 2.11. Ako promijene članstvo, gube svoju cjelokupnu mrežu koja se potom prebacuje njihovom originalnom Sponzoru.

3.2 Prijenos članstva s jedne osobe na drugu moguće je samo u posebnim slučajevima i to isključivo uz
odobrenje Oriflamea.

3.3 Suradnik koji želi prenijeti svoje članstvo, može to učiniti, ali isključivo najbližoj rodbini uz odobrenje Oriflamea. Takvu molbu treba dostaviti Oriflameu. Suradnik koji je svoje članstvo prenio na osnovu tog pravila, ponovno može zatražiti članstvo ako je od prijenosa njegovog članstva prošlo najmanje 6 mjeseci.

3.4 U slučaju smrti suradnika, članstvo može naslijediti najbliži potomak u skladu sa člankom 6.4. Molba za nasljeđivanje članstva podnosi se pismeno u roku od 3 mjeseca. Ako do takve molbe ne dođe, članstvo suradnika se poništava. Neplaćene obaveze preminulog suradnika prema Oriflameu prenose se na njegovog zakonskog nasljednika.

3.5 Prijenos Grupe ili dijela Grupe nije dopušten.

4. ODGOVORNOSTI ORIFLAME SURADNIKA

Opće odgovornosti

4.1 Oriflame suradnici će se pridržavati svih Oriflame zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcioniranje njihovog članstva, uključujući sve porezne zakone i porezne propise. Oriflame suradnici neće poduzimati bilo kakve aktivnosti koje mogu njih ili Oriflame dovesti na loš glas.

4.2 Oriflame suradnici moraju poduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurali zaštitu svih osobnih podataka koje uz privolu prikupljaju od potencijalnih suradnika, u skladu s lokalnim zakonima koji se odnose na pravila o zaštiti osobnih podataka.

Odgovornosti prema potrošačima (customer = potrošač)

4.3 Oriflame suradnici neće koristiti krive, obmanjujuće ili nepoštene prakse preporuke proizvoda.

4.4 Od početka kontakta s potencijalnim potrošačem, Oriflame suradnik će se predstaviti i objasniti svrhu prilaženja ili svrhu prigode. Oriflame suradnik je dužan osigurati punu transparentnost svog identiteta kao Oriflame suradnika u bilo kojoj sličnoj komunikaciji, da li putem e-pošte, internet stranice, društvenih medija itd. Potrebno je istaknuti ime i kontakt podatke, kao i informaciju da Oriflame suradnik nije službeni predstavnik Oriflamea. Riječ “Nezavisni” uvijek će biti dodana prije “Oriflame suradnik” kod bilo kojeg predstavljanja kao što je potpis e-pošte, posjetnica, na internet stranici, društvenim medijima i slično. 4.5 Oriflame suradnici će ponuditi potencijalnim potrošačima točna i potpuna objašnjenja proizvoda i demonstracije u svezi s istim te cijena i, ako je primjenjivo, uvjetima odgode plaćanja, uvjetima plaćanja, rokom za reklamaciju, uključujući politiku povrata, uvjete jamstva i rokove isporuke. Oriflame suradnici će dati točne i razumljive odgovore na sva pitanja. 4.6 Oriflame suradnici će prenositi samo one usmene ili pisane tvrdnje o učinkovitosti proizvoda koje je odobrila kompanija Oriflame. 4.7 Za svaku uspješnu preporuku proizvoda Oriflame suradnici će novog potencijalnog potrošača uputiti kako putem web stranice napraviti narudžbu te gdje na web stranici mogu naći informacije o isporuci, sve materijalne uvjete, uvjete jamstva, detalje i ograničenja ili usluge nakon prodaje, trajanje jamstva i korektivne akcije koje su dostupne. 4.8 Oriflame suradnici neće koristiti bilo kakvo svjedočanstvo ili odobrenje koje je neovlašteno, neistinito, zastarjelo ili na drugi način neprimjenjivo, nevezano za ponudu ili korištenje na bilo koji način koji bi mogao dovesti potencijalnog potrošača u zabludu. 4.9 Oriflame suradnici neće koristiti usporedbe koja dovode u zabludu. Usporedbe će se zasnivati na činjenicama koje se mogu potkrijepiti. Oriflame suradnici neće nepravedno omalovažavati bilo koju drugu kompaniju, poslovanje ili proizvod, izravno ili neizravno. Oriflame suradnici neće zlorabiti ugled koji je povezana s trgovačkim imenom i simbolom druge kompanije, poduzeća ili proizvoda. 4.10 Oriflame suradnici uputit će potencijalne potrošače kako ostvariti parvo na otkazivanje narudžbe unutar lokalno dogovorenog razdoblja za reklamaciju i kako napraviti povrat robe. Kada potrošač zatraži “Oriflame jamstvo zadovoljstva”, Oriflame suradnik će ga uputiti na službu za korisnike koja mu može ponuditi povrata vrijednosti kupovne cijene ili zamjenu proizvoda istim ili drugim Oriflame proizvodom. Razdoblje reklamacije i Oriflame jamstvo zadovoljstva biti će jasno komunicirano.

4.11 Oriflame suradnik će obavljati osobni, telefonski ili elektronički kontakt sa potencijalnim suradnikom na razuman način poštujući pravila lijepog ponašanja da bi se izbjegla nametljivost. Oriflame suradnik će, na zahtjev potencijalnog suradnika, prekinuti izlaganje ili poslovnu prezentaciju.

4.12 Informacije koje Oriflame suradnik pruža svojim potencijalnim suradnicima moraju biti jasne i razumljive, u skladu s principima povjerenja u poslovnim transakcijama i principima zaštite osoba koje, u skladu sa zakonskim regulativama, nisu u stanju dati svoj pristanak, kao što su npr. maloljetne osobe.

4.13 Oriflame suradnik neće zlorabiti povjerenje svojih potencijalnih suradnika i poštivat će eventualni nedostatak poslovnog iskustva, njihove godine, bolesti, mentalne ili fizičke nedostatke, lakovjernost, nedostatak razumijevanja ili eventualno nepoznavanje jezika.

4.14 Oriflame suradnici neće poticati osobu na kupnju proizvoda na osnovu tvrdnje da kupac može smanjiti ili vratiti nabavnu cijenu upućivanjem potencijalnih kupaca Oriflame suradniku za slične kupnje, ako su takva smanjenja ili povrati ovisni o nekom budućem događaju.

4.15 Oriflame suradnici obavezuju se pravovremeno procesuirati narudžbe.

Odgovornosti prema drugim Oriflame suradnicima

4.16 Oriflame suradnici neće pokušavati pridobiti članove drugih Oriflame suradnika, niti se miješati u traženju Oriflame suradnika u liniji sponzorstva drugih Oriflame suradnika.

4.17 Oriflame Suradnik neće pogrešno predstavljati stvarne ili potencijalne mogućnosti zarade ili poslovne prilike potencijalnim Oriflame Suradnicima. Bilo koje predstavljanje zarade i ostalih podataka mora biti: (a) istinito, točno i prikazano na način koji ne dovodi u zabludu, koji je lažan ili obmanjujući , i (b) zasnovan na dokumentiranim i dokazanim činjenicama na relevantnom tržištu. Potencijalni Oriflame suradnici moraju: (c) biti informirani da će stvarna zarada i poslovna prilika varirati od osobe do osobe i ovisi o njihovoj vještini, vremenu, uloženom trudu i drugim faktorima i; (d) dobiti dovoljno informacija kako bi im se omogućila razumna procjena mogućnosti za ostvarivanje zarade.

4.18 Oriflame Suradnik neće naplaćivati drugim Oriflame suradnicima ili potencijalnim suradnicima bilo kakve materijale ili usluge koje nisu razvijene/odobrene od Oriflamea, osim naknade za pokrivanje troškova koji se izravno odnose na neobaveznu obuku ili sastanke koje vodi Oriflame suradnik.

Svi marketing materijali koje razvija Oriflame Suradnik moraju biti konzistentni sa Oriflame politikama i procedurama. Oriflame Suradnik koji prodaje drugim Oriflame suradnicima promotivne ili trening materijale, odobrene i u skladu sa zakonom: (a) može samo nuditi one materijale koji su istog standarda kojeg se pridržava Oriflame, (b) neće takvu prodaju činiti obaveznom za druge Oriflame suradnike; (c) osigurat će takve materijale po razumnoj i fer cijeni, bez sticanja značajnog profita, slično drugim marketing materijalima dostupnim na tržištu; i (d) osigurat će pisanu politiku povrata takvih materijala koja je ista kao važeće Oriflame politike povrata.

4.19 Oriflame suradnici će kontaktirati druge Oriflame suradnike samo na odgovoran način i u razumno vrijeme da bi izbjegli nametljivost.

4.20 Oriflame svojim suradnicima ne nameće bilo kakve uvjete minimalne kupnje, niti u količini niti u vrijednosti. Isto tako, Oriflame sponzor, ne smiju zahtijevati od Oriflame suradnika da se narudžba radi preko njega, te da iste sadrže minimalne količine ili zalihe proizvoda. Svi Oriflame suradnici mogu naručiti sve količine izravno od Oriflamea, ali naknade za obradu narudžbe i troškovi isporuke mogu se primijeniti ovisno o veličini narudžbe. Pojedini Oriflame suradnik sam odlučuje želi li imati zalihe proizvoda, koje odražavaju očekivanu potrošnju. Oriflame suradnici neće zahtijevati niti ohrabrivati druge Oriflame suradnike na kupnju nerazumnih količina zaliha ili pomoćnih sredstava. Oriflame suradnik treba kupovati razumne količine proizvoda.

4.21 Oriflame suradnici neće koristiti Oriflame mreže za marketing proizvoda ili programa koji nisu službeno odobreni od Oriflamea i koji nisu u skladu s Oriflame politikama i procedurama.

4.22 Oriflame suradnici neće sustavno privlačiti ili tražiti izravne suradnike druge kompanije.

4.23 Oriflame suradnici neće nepravedno omalovažavati proizvode drugih kompanija, njihov plan prodaje i marketinga ili bilo koju drugu značajku druge kompanije.

4.24 Oriflame suradnici ne smiju navesti da su u radnom odnosu s Oriflameom. Kod predstavljanja Oriflame poslovne prilike drugima, Oriflame suradnici moraju jasno navesti nezavisni karakter ovog poslovanja i činjenicu da nema mogućnosti zapošljavanja u Oriflameu.

4.25 Oriflame suradnici nemaju ovlasti vezati se ili preuzimati obveze u ime Oriflamea. Oni će obeštetiti Oriflame u svezi bilo kakvih troškova ili štete koje proizlaze iz nepoštivanja bilo kojeg od ovih Pravila.

4.26 Oriflame suradnik ne može naručivati u ime drugog Oriflame suradnika, bez prethodnog pismenog odobrenja Oriflame suradnika.

4.27 Tijekom izgradnje svoje Osobne grupe, Oriflame suradnik će osigurati da svi novi Oriflame suradnici slijede uvjete odgode plaćanja, ako ta mogućnost postoji.

4.28 Kada suradnik postane Sponzor, mora se brinuti o obuci i motiviranju sponzoriranih Oriflame suradnika.

4.29 Oriflame suradnici ne mogu biti uključeni u intervjue koji predstavljaju ili se odnose na Oriflame, na bilo kojem mediju: televiziji, internetu, radiju, časopisima, itd. Ne smiju koristiti oglašavanje u medijima (uključujući i oglašavanja putem SMSa, interneta, itd.) u svrhu marketinga svojeg Oriflame poslovanja, bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea.

4.30 Oriflame suradnici neće biti uključeni u dijaloge vođene na društvenim medijima koji lažno predstavljaju ili daju netočne ili obmanjujuće informacije o Oriflameu, proizvodima ili uslugama, ili mogu dovesti do gubitka ugleda Oriflamea; pogledajte u daljnjem tekstu „Dijalozi na društvenim medijima - 10 zlatnih pravila“.

5. OSTALA PRAVILA I PRINCIPI

5.1. Oriflame ne daje ekskluzivni teritorij ili koncesiju. Niti jedan Oriflame suradnik nema ovlast davanja, prodavanja, ustupanja ili prijenosa teritorija ili franšize. Svaki suradnik može slobodno obavljati svoje poslovanje na bilo kojem području zemlje.

5.2 Oriflame suradnik mora poštivati da Oriflame posluje na pojedinim tržištima, a ne u svim zemljama u svijetu, uz strogo poštivanje svoje obveze sigurnosti proizvoda, registracije, uvoza i drugih pravila koja se mogu primijeniti za stavljanje u promet pojedinih zemalja. Oriflame ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve štete, zahtjeve ili sporove koji nastanu iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu Oriflame suradnika u zemljama izvan tržišta na kojima posluje Oriflame. U tom slučaju Oriflame suradnik preuzima punu odgovornost za takve zahtjeve.

5.3 Oriflame suradnik je nezavisan od Oriflamea. Jedini naslov koji se može koristiti na posjetnici, ostalim tiskanim materijalima ili komunikaciji putem e-pošte je “Nezavisni Oriflame suradnik”, a kod viših statusa “Nezavisni Oriflame Menadžer” i “Nezavisni Oriflame Direktor”.

5.4 Promotivni materijali, internet stranice Oriflame suradnika i aplikacije društvenih medija osigurava Oriflame i može se koristiti kao što je navedeno bez daljnjeg odobrenja. Podrazumijeva se da Oriflame suradnici ne mogu registrirati početnu internet stranicu s imenom domene uključujući riječ “Oriflame”. Oriflame suradnici mogu usmjeravati na službene internet stranice Oriflamea, blogove i slično. Oriflame zadržava pravo da unaprijed odobri materijal koji će biti objavljen. Pravila za online prisutnost Oriflame suradnika opisano je u nastavku u „Online pravila za suradnike“. (Dodatak 2).

5.5 Oriflame zaštitni znaci, logotipi i imena vlasništvo su Oriflame Cosmetics SA i ne može ih koristiti Oriflame suradnik, niti u tiskanim materijalima, niti na internetu bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea. Ako je postignuta tražena suglasnost, zaštitni znakovi i logotipi moraju se koristiti točno onako kako je navedeno u Oriflame smjernicama.

5.6 Oriflame suradnik ne smije proizvesti ili nabaviti bilo koji proizvod iz bilo kojeg drugog izvora sa zaštitnim znakovima ili logotipima Oriflamea tiskanim ili izloženim bez odobrenja Oriflamea u pisanom obliku.

5.7 Svi Oriflame tiskani materijali, video zapisi, fotografije i dizajn zaštićeni su autorskim pravom i ne smiju se reproducirati u cijelosti ili djelomično od bilo koga, ni u tiskanim materijalima, ni na internetu bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea. Kada je sadržaj zaštićen autorskim pravima legitimno je koristiti ga uz obvezno pozivanje na Oriflame autorska prava na jasan i vidljiv način.

5.8 Oriflame suradnik ne smije prodavati, preprodavati ili izlagati Oriflame proizvode na bilo kojem prodajnom mjestu, internet trgovini, aukcijskoj platformi kao Ebay ili sl. Niti jedan Oriflame materijal ne smije biti prodan ili prikazan u maloprodaji. Objekti koji tehnički nisu prodajna mjesta kao promotivni pultevi i kozmetički saloni, mogu se koristiti kao mjesto za promociju, ali ne i prodaju proizvoda.

5.9 Sadržaj Oriflame internet stranice kao tekst, grafike, fotografije, dizajn i programi također su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Oriflamea.

5.10 Spamming (zlouporaba sustava za elektroničke poruke sa svrhom masovnog slanja neželjenih poruka) je strogo zabranjen. Oriflame suradnici moraju ograničiti broj promotivnih poruka e-pošte na ne više od jedne poruke tjedno. Te poruke ne mogu biti poslane u ime Oriflamea i puna odgovornost za sadržaj leži na pošiljatelju.

5.11 Ni pod kojim okolnostima bilo koja osoba nije ovlaštena za prepakiranje ili bilo kakvu promjenu pakiranja ili etikete proizvoda. Oriflame proizvodi se isporučuju samo u originalnom pakiranju.

5.12 Oriflame proizvodi ne uzrokuju štetu ili ozljedu ako se koriste za namijenjenu svrhu i prema uputama. Oriflame osigurava jamstvo za svoje proizvode. Osiguranje pokriva ozljede ili oštećenja zbog neispravnog proizvoda, ali ne pokriva nemarno, pogrešno ili nenamjensko korištenje proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo kojem trenutku zadrži dio zarade suradnika, od rabata i bonusa, ako suradnik duguje Oriflameu.

5.14 Oriflame ima pravo promjene svojih cijena i asortimana bez prethodne najave. Oriflame neće dati popust, bonus ili bilo koju drugu naknadu za gubitke nastale zbog promjena cijena, promjena astortima ili ako se proizvodi rasprodaju/nedostaju na skladištu.

5.15 Ako je, nakon prestanka članstva Oriflame suradnika, Oriflame suglasan:

(a) za otkup proizvoda od suradnika, moraju se ispoštovati sljedeći uvjeti da bi Oriflame odobrio povrat:
- povrat robe mora biti izvršen unutar 12 mjeseci od trenutka kupnje proizvoda
- vraća se 90% originalno plaćene neto cijene, nakon odbitka svih popusta, rabata, bonusa ili novčanih nagrada isplaćenih u mreži
- vraćeni proizvodi moraju biti aktualni Oriflame proizvodi koji se nalaze u prodaji, uključujući i promotivni materijal, prodajne alate i setove.

Za svrhu ove klauzule (a), trenutno aktualni Oriflame proizvodi znači da:
- nisu bili korišteni, otvarani ili modificirani na bilo koji način
- nije im istekao rok trajanja
- još su dio Oriflame programa u katalozima

5.16 Ako je Oriflame suradnik na bilo koji način uključen, pravno ili na drugi način, u bilo kojem sporu ili aktivnosti koji mogu negativno utjecati na ugled Oriflamea, Oriflame suradnik dužan je odmah obavijestiti Oriflame.

5.17 Oriflame zadržava pravo proširiti ili na drugi način izmijeniti Oriflame Plan uspjeha, kvalifikacijske kriterije, Kodeks i Pravila s trenutačnim učinkom.

6. PRAVA I OBVEZE DIREKTORA I SVIH VIŠIH STATUSA

Osim gore navedenih općih pravila koja se primjenjuju na sve Oriflame suradnike, sljedeća se pravila primjenjuju posebno za Direktore i povreda bilo kojeg od tih posebnih pravila rezultirati će direktnim gubitkom Direktorskog statusa (i viših) i svih temeljnih statusnih privilegija - uključujući naknade – te čak može dovesti do prestanka članstva.

6.1 Kao Direktor (i više) morate uslužiti vaše Osobne grupe suradnika tijekom svakog kataloškog perioda:
a) regrutiranje i kontinuirano razvijanje svoje Osobne grupe.
b) pomaganje, usmjeravanje i motiviranje članova Osobne grupe.
c) obavljanje periodičnih sastanaka, treniranje, motiviranje, postavljanje ciljeva i praćenje.
d) obučavanje donje linije Oriflame suradnika za obavljanje svog najboljeg Oriflame poslovanja.
e) održavanje česte komunikacije, informiranje o datumima sastanaka, novostima o proizvodima, treninzima itd.
f) sudjelovanje na svim seminarima i sastancima u organizaciji Oriflamea.
g) provođenje Kodeksa i Pravila, vodeći vlastitim primjerom.
h) sudjelovanje na poslovnim sastancima s Oriflameom na koji vas je pozvao vaš Country Manager, trening menadžer ili menadžer za razvoj Lidera.

6.2 Direktor (i više) ne može predstavljati niti biti član ni jedne druge kompanije direktne prodaje.

6.3 Ako je bračni partner Direktora (ili višeg statusa), predstavnik bilo koje druge kompanije direktne prodaje, bračni partner ne može sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti Oriflamea i partnerove aktivnosti moraju držati odvojeno od Oriflamea. Direktori (i više) moraju obavijestiti Oriflame, ako je supružnik predstavnik bilo koje druge kompanije direktne prodaje.

6.4 U slučaju smrti Direktora (i viših statusa), članstvo može u određenim slučajevima i po vlastitom nahođenju Oriflamea biti naslijeđeno od strane najbliže rodbine pokojnika i pod uvjetom da će najbliži rođak biti u mogućnosti ispuniti sve zahtjeve Direktora (i više) kao što je ranije navedeno u 6.1. Pismeni zahtjev za prijenos članstvo mora biti podnesen unutar 3 mjeseca od dana smrti. U nedostatku istog, članstvo će biti ukinuto.

6.5 Direktor (i viši statusi) moraju slijediti dodatna pravila ili upute predstavljena u pisanom obliku od strane Oriflamea.

7. POSTUPAK RJEŠAVANJA PRITUŽBI

Sve pritužbe vezane za nepoštivanje Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja moraju biti usmjerene na lokalni odjel razvoja Lidera Oriflamea i/ili generalnog direktora Oriflame kompanije koji posluju u zemlji u kojoj se pojavilo pitanje. Tijelo koje riješava pritužbe na svakom Oriflame tržištu predvodi generalni direktor (Oriflame kod administrator) Oriflame kompanije.

Dodatak 1

Vodič za komunikaciju

KADA PRILAZITE POTENCIJALNOM ORIFLAME SURADNIKU POTREBNO JE:

– POŽELJNO: predstaviti se i predstaviti Oriflame kompaniju

– POŽELJNO: objasniti svrhu svog prilaska i vrste proizvoda koje Oriflame nudi

– POŽELJNO: pokušati odgovoriti na svako pitanje na pravičan, istinit i razumljiv način

– POŽELJNO: iznositi samo one tvrdnje o proizvodima koje je Oriflame odobrio. Upućivati na Oriflame internet stranicu gdje se može pronaći više informacija o proizvodima i tvrdnjama;

– POŽELJNO: poštovati privatnost i druga osobna ograničenja potencijalnog suradnika (kao što su npr. vrijeme, mjesto, dob, fizičko stanje)

– POŽELJNO: prestati sa svim objašnjenjima (i otići) ako to zatraže od vas

– POŽELJNO: prikupljati i/ili pohranjivati osobne podatke potencijalnih suradnika kada je to potrebno te osigurati da te podatke obrađujete i štitite u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti osobnih podataka

– POŽELJNO: kad god preporučujete Oriflame proizvode:
– obavijestiti potencijalnog suradnika o točnoj cijeni proizvoda, uvjetima plaćanja i datumu isporuke
– dati potencijalnom suradniku tiskanu Narudžbenicu u trenutku preporuke
– obavijestiti potencijalnog suradnika o roku za reklamaciju unutar kojeg može otkazati svoju narudžbu kao i tijekom kojeg ima pravo na povrat vrijednosti (cijene) proizvoda za one proizvode koje vraća u takvom stanju da se mogu vratiti u prodaju kao novi
– Oriflame jamstva proizvoda, usluga poslije preporuke (zaprimanja proizvoda) i sve procedure u skladu s tim.

– POŽELJNO: kada se predstavljate potencijalnim suradnicima:
– jasno stavite do znanja da se preporuke mijenjaju od osobe do osobe i najviše ovise o umijeću preporuke, uloženom vremenu i truda kao i drugim čimbenicima;
– osigurati dovoljno informacija da biste im omogućili razumnu procjenu mogućnosti za napredovanje po planu uspjeha

Uvijek slobodno podsjetite svoje kontakte na činjenicu da je Oriflame ugledna kompanija direktne prodaje koja se fokusira na razvoj inovativnih proizvoda na održivi način. Oriflame nudi kvalitetne proizvode i mogućnost izgradnje poslovanja. Poslovna prilika pruža nezavisan, zabavan i fleksibilan način poboljšanja financijske pozicije, uz istovremeno poboljšanje osobnih i poslovnih sposobnosti i samopouzdanja.

KADA PRILAZITE POTENCIJALNOM ORIFLAME SURADNIKU NEMOJTE:

– NEPOŽELJNO: biti nametljiv prema potencijalnom suradniku i prisiljavat ga na kupnju ili učlanjenje – u redu je ako oni to ne žele; možda će vam se ipak vratiti ako ostavite ugodan dojam profesionalnosti na njih i ako se odnosite s poštovanjem.

– NEPOŽELJNO: prenaglašavati prednosti proizvoda – pošteno i iskreno prenesite svoje iskustvo o proizvodu; uvijek uputite na upute o proizvodu i druge informacije koju pruža kompanija

– NEPOŽELJNO: prenaglašavati činjenice o:
o uporabi, svojstvima i prednostima Oriflame proizvoda
o poslovnoj prilici koju Oriflame pruža (u pogledu npr. vremena i lakoće dostizanja razina, očekivanog prihoda na svakoj razini te općenito lakoće i vjerojatnosti uspjeha i – zapamtite, sve ovisi o vremenu i truda koje je osoba spremna uložiti kao i o osobnim vještinama!
o vlastitom uspjehu i iskustvu s Oriflameom ili prenositi tuđa iskustva o uspjehu s Oriflameom ako su lažni ili upućuju na krive zaključke.

– NEPOŽELJNO: lagati, obmanjivati i biti agresivni, nametljivi ili bez poštovanja

– NEPOŽELJNO: oklijevati reći svom potencijalnom suradniku ako nemate ili niste sigurni u odgovor na njegovo pitanje te kontaktirati Oriflame službu za korisnike da biste razjasnili pitanje, a onda se vratiti s točnim odgovorom

– NEPOŽELJNO: nepropisno ili bez odobrenja koristiti osobne podatke Oriflame suradnika i potencijalnih Oriflame suradnika

– NEPOŽELJNO: koristiti usporedbe s drugim kompanijama koje se temelje na činjenicama koje se ne mogu provjeriti

– NEPOŽELJNO: nepravedno oštetiti ugled neke druge kompanije ili sustavno privlačiti ili tražiti suradnike druge kompanije

Dodatak 2

Online pravila za suradnike

1. UVOD

Ovaj dodatak služi za pojašnjenje kako Oriflame suradnici mogu oblikovati svoju prisutnost na internetu bez ometanja aktivnosti Oriflame brenda ili kršenja zakona o zaštiti autorskih prava u svezi pravila i ugovora.

2. OPĆE ODREDBE

Oriflame nudi svojim suradnicima mogućnost postavljanja osobne internet stranice, kao i razne druge alate koje pruža centralno, a služe za preporuku i promociju Oriflame proizvoda i poslovne prilike na internetu.

Danas su Oriflame aplikacije jedini odobreni digitalni alati u kojima suradnici mogu ponuditi proizvode za preporuku, kao i prikazati slike i logotipe kojima je Oriflame nositelj prava.

Suradnici također mogu postaviti internet stranice na kojima oni komuniciraju o Oriflameu, proizvodima i poslovnoj prilici sve dok je jasno navedeno da to nisu službene stranice Oriflame. U svakom trenutku mora biti jasno tko stoji iza internet stranice i relevantni kontakt podaci moraju biti vidljivi.

Suradnik treba komunicirati svojim vlastitim riječima, a u slučaju citiranja Oriflame tekstova, mora jasno upućivati na izvor tekstova.

Suradnik ne može napraviti internet stranice za e-trgovinu na kojima se prodaju Oriflame proizvodi ili na drugi način obavljati e-trgovinu izvan odobrenih Oriflame aplikacija.

3. DOMENA

Suradnici ne mogu registrirati nazive domena koje sadrže riječ “Oriflame”. Suradnici neće registrirati stranicu/grupe društvenih medija s imenom i slikom koji mogu dovesti potencijalnog suradnika u zabludu da vjeruju da je stranica službena Oriflame stranica/grupa:

- Naziv grupe i slika kod korištenja stranica/grupa društvenih medija (npr. Facebook, VKontakte, Instagram) moraju jasno prikazivati da je stranica kreirana od strane pojedinca, npr. “Anin Oriflame tim” s Aninom osobnom slikom.

- Kada je u pitanju stranica društvenih medija, naziv grupe ne smije biti imenovan npr. “Oriflame Hrvatska” s Oriflame službenim vizualima, npr. Oriflame logotipom ili drugim prepoznatljivim Oriflame slikama.

4. IZJAVA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

Suradnici s vlastitom internet stranicom koji spominju da su dio Oriflamea moraju jasno objaviti informacije da su ili

a) Nezavisni Oriflame suradnici ili

b) Samostalni Oriflame savjetnici za ljepotu. (mora biti lokalno potvrđeno da su pojmovi isti kao u Planu uspjeha – Izdanje za Lidere).

Ove informacije moraju biti jasno objavljene na početnoj stranici kao i u dijelu Izjava o ograničenoj odgovornosti vidljivom na svim internet stranicama. Ime i kontakt informacije trebaju biti dostupne na internet stranicama ili u podatcima o računu za stranice na društvenim medijima. Ako suradnik ima vlastitu internet stranicu, bez pripadnosti Oriflameu, ovo pravilo je naravno nevažeće.

5. ORIFLAME SADRŽAJ I REFERENCE

Sadržaj službenih internet stranica ne smije se kopirati i objavljivati pod vlastitim imenom. Ako suradnik poveže putem linka Oriflame sadržaj na svoju vlastitu stranicu, to mora biti jasno navedeno.

6. SLIKE

Suradnik ne smije snimati nepokretne ili pokretne slikovne materijale sa službene stranice Oriflamea i objaviti ih na svojoj vlastitoj stranici. Svi materijali sa slikama zaštićeni su autorskim pravima, a Oriflame je stekao prava na korištenja. Ova prava nisu proširena na suradnike.

- Pokretne slike, video zapisi itd.: mogu se koristiti putem funkcije dijeljenja ako i kada su dostupni. Funkcija dijeljenja omogućuje automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

- Slike modela ili osoba: mogu se koristiti putem funkcije
dijeljenja, ako i kada su dostupni. To omogućuje automatsko
upućivanje na izvornu lokaciju.

- Slike Oriflame proizvoda: mogu se koristiti s funkcijom dijeljenja ili bez nje sve dok se izvorna lokacija navodi na vidljiv i nedvosmislen način. (na primjer: “izvor: www.oriflame.hr 2019”).

Svi zahtjevi trećih strana koji mogu biti upućeni Oriflameu, bit će preneseni na suradnike.

7. ORIFLAME LOGO

Oriflame logo se može koristiti u formatima koji se mogu naći na službenoj internet stranici Oriflamea. Logo se ne smije mijenjati ili animirati, a može se koristiti samo kao zaglavlje ili dno stranice, kao i u potpisu e-pošte u svom izvornom obliku.

8. PRISUSTVO NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA

Oriflame potiče prisutnost na blogovima, društvenim mrežama i slično. Suradnici se potiču da budu aktivni na blogovima i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima gdje ih smatraju primjerenima, ali se moraju pridržavati Etičkog kodeksa, članak 1.3. U najvećoj mogućoj mjeri preporučujemo korištenje funkcije dijeljenja koju osigurava Oriflame, da bi se osigurale točne informacije o prikazu i izvoru.

9. OGLAŠAVANJE NA INTERNET PRETRAŽIVAČIMA

Suradnici mogu provesti oglašavanje putem pretraživača, kao što je Google Adwords, uz pridržavanje Oriflame pravila o online prisutnosti. Također;

- u oglasu mora biti jasno naznačeno da je kreiran od strane nezavisnog suradnika

- naslov ne treba ostavljati dojam da je to službeni Oriflame oglas ili na bilo koji način ovlašteni oglas od strane Oriflamea;

- zabranjeno je koristiti “Oriflame” kao ključnu riječ.

Molimo, uzmite u obzir da je svaki kupac npr. AdWordsa oglasa odgovoran za bilo koje kršenje prava bilo kojeg drugog vlasnika robne marke.

Za više praktičnih informacija i primjera kako slijediti Online pravila za suradnike, pogledajte Digitalni priručnik za suradnike.