Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu

Obavijest o zaštiti autorskim pravima
Zaštita autorskih prava 2010, Oriflame Cosmetics S.A.. Sva prava pridržana.

Zaštitni znak

Oriflame logotip (vidi dolje) je registrirani zaštitni znak tvrtke Oriflame Kozmetika.

 

 

Opće odricanje od odgovornosti 

Ovu lokaciju pruža Oriflame kao uslugu koja je podložna uvjetima i ograničenjima koja su niže navedena. Vaše korištenje ove web-lokacije podrazumijeva vaše prihvaćanje i razumijevanje ovih uvjeta i ograničenja. Ako se s njima ne slažete, molimo vas da ne koristite ovu web-lokaciju.

Oriflame je zaštitni znak tvrtke Oriflame Cosmetics S.A.. Ovaj znak se ne smije kopirati ili koristiti bez naše pismene dozvole. Druge oznake koje se pojavljuju na ovoj web-lokaciji vlasništvo su Oriflame Cosmetics S.A  ili njihovih odnosnih vlasnika koji mogu zahtijevati dozvolu za njihovo korištenje.

Možete preuzimati po jednu kopiju stranica ili drugih materijala koji se mogu naći na ovoj lokaciji na jedno računalo za vašu osobnu, nekomercijalnu, internu uporabu, pod uvjetom da ne modificirate ove stavke na bilo koji način, ne uključujete ih u drugi rad, te mijenjate ili uklanjate obavijest o autorskom pravu ili oznaku vlasništva. Ovo je obavijest o licenci i ne predstavlja prijenos vlasništva. Ova licenca se ne smije prenositi i može se prekinuti ili povući u bilo koje vrijeme po našem nahođenju. Pridržavamo pravo da ograničimo uokvirivanje ove lokacije i vi pristajete na trenutačni prekid uokvirivanja čitave ili samo jednog dijela ove lokacije nakon primitka pismenog zahtijeva od Oriflamea.

Oriflame nema kontrole nad informacijama, stranicama, drugim materijalima i softverom na lokacijama koje su povezane s ovom lokacijom ili od nje. Hiperveza na ili s ove lokacije ne znači da odobravamo ili podržavamo lokaciju s hipervezom ili zauzimamo bilo kakav stav u vezi točnosti, kvalitetom, sigurnosti ili pogodnosti bilo kakvih informacija, stranica, materijala ili softvera koji se tamo može naći. Ni u kom slučaju Oriflame neće biti odgovoran za vaše korištenje vezane lokacije. Zadržavamo sva prava u vezi s ograničenjem hiperveza na ovu lokaciju do maksimalne mjere koju dozvoljava zakon i vi se slažete da trenutno uklonite i eliminirate bilo koju hipervezu na ovu lokaciju po primitku pismenog traženja od tvrtke Oriflame.

Informacije, stranice i drugi materijali koji su na raspolaganju na ovoj web-lokaciji ili koji se mogu preuzimati s ove lokacije, pružaju se "takvi kakvi jesu" i bez jamstava bilo koje vrste. Oriflame ne jamči za točnost, prikladnost ili potpunost takvih informacija, stranica ili materijala i izričito se odriče odgovornosti za pogreške i propuste u njima. Vaše korištenje ove lokacije je na vaš vlastiti rizik i vi snosite odgovornost kako biste se osigurali od toga da su ove stranice oslobođene virusa, crva, Trojanskih konja, vremenskih bombi ili drugih stavki destruktivne prirode. Ova lokacija ne mora biti kompatibilna s web-preglednikom ili drugim softverom kojeg koristite. Nema jamstava da će ova lokacija biti raspoloživa na konzistentnoj ili stalnoj osnovi i raspoloživost ove lokacije može biti podložna razmacima prekida ili lošeg rada te se može u bilo koje vrijeme ukinuti.

Ova lokacija može sadržavati zastarjele ili netočne informacije, a informacije se mogu promijeniti ili ažurirati bez prethodne najave. Oriflame se ne obvezuje i specifično se odriče ili kakve dužnosti, ažuriranja ili ispravke takvih informacija. Oriflame ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu do koje dolazi uslijed nenamjernih grešaka ili propusta koje se pojavljuju na ovoj web-lokaciji, te svaki posjetitelj koji koristi informacije koje se pojavljuju na ovoj web-lokaciji čini to na vlastiti rizik.

ORIFLAME KOZMETIKA SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA U ODNOSU NA OVU LOKACIJU, BILO IZRAVNIH ILI NEIZRAVNIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAVAJUĆI SE NA JAMSTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ORIFLAME KOZMETIKA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ ILI U SVEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM OVE LOKACIJE ILI BILO KOJE LOKACIJE KOJA JE S NJOM POVEZANA HIPERVEZAMA, ČAK I AKO JE ORIFLAME OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. ZAKON KOJI SE PRIMJENJUJE NE MORA DOZVOLJAVATI GORNJE IZNIMKE, TE SE SAV SADRŽAJ ILI SAMO DIO GORNJEG ODLOMKA NE MORA ODNOSITI NA VAS.

Sva prava koja se ovdje izričito ne daju, pridržana su.

Određene izjave koje su uključene u ovu web-lokaciju, uključujući bez ograničenja one koje se odnose na : (I) uvođenje novih proizvoda; (II) našu buduću financijsku performansu; (III) učinak političkih i/ili gospodarskih prilika, promjena valute i konkurencije na prodaju; (IV) aktivnosti restrukturiranja, troškove restrukturiranja, tempiranje plaćanja i godišnje uštede i drugih dobrobiti od takvih aktivnosti; (V) tijek novca od operacija, raspoloživost gotovine i raspoloživost posudbe u okviru našeg plana kreditiranja i dostatnost takvih fondova za ispunjavanje naših potreba za gotovinom; (VI) korištenje sredstava uključujući za kapitalne troškove (i naše procjene količine takvih troškova) i troškovi restrukturiranja (i naše procjene iznosa takvih troškova); (VII) raspoloživost sirovih materijala i proizvoda, uključujući one koje će dozvoliti naši pogoni i ugovorni aranžmani s trećim dobavljačima pružiti će dovoljan kapacitet za naše tekuće i očekivane kapacitete proizvodnje; te (VIII) pitanja u vezi s instrumentima koji su osjetljivi na rizik tržišta sadrže neke izjave u vezi planiranja budućnosti u pogledu djelovanja Oriflamea, ekonomske performanse i financijskih uvjeta i njihovih planova i očekivanja.

Bez ograničavanja prethodno spomenutog, izjave koje sadrže riječi “vjeruje”, “očekuje”, “procjenjuje”, “projekti”, “prognoza”, “može”, “hoće”, “treba”, “traži”, “planira”, “zakazano da”, “predviđa” ili “namjerava” i slični termini također su izjave o planiranju unaprijed. Izjave o planiranju unaprijed odražavaju, među ostalim, planove i ciljeve menedžmenta za budući rad, sadašnje stavove u odnosu na buduće događaje i buduću gospodarsku performansu i projekciju različitih financijskih stavki. Ove izjave o planiranju unaprijed mogu uključivati poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge faktore koji mogu uzrokovati to da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koje impliciraju takve izjave o budućnosti. Faktori koji mogu uzrokovati to da se stvarni rezultati razlikuju uključuju, između ostalih faktora, (a) promjene u gospodarskim i tržišnim uvjetima; (b) teškoće ili kašnjenja u razvoju i uvođenju novih proizvoda ili nedovoljno prihvaćanje nove ponude proizvoda od strane kupaca ; (c) promjene u preferenciji potrošača, uključujući smanjenu potražnju potrošača za našom kozmetikom i drugim trenutnim proizvodima; (d) utjecaj i promjene u političkim i /ili gospodarskim uvjetima, uključujući inflaciju i monetarne uvjete, te u trgovini, monetarnim, fiskalnim i poreznim politikama na međunarodnom tržištu; (e) aktivnosti konkurencije, uključujući poslovne kombinacije, nove ponude proizvoda, promotivno trošenje, marketing i promotivne uspjehe, uključujući porast udjela na tržištu; (f) neočekivane troškove ili poteškoće, kašnjenja ili neočekivane troškove koji su povezani s našim strateškim planom; (g) teškoće, kašnjenja ili neočekivane troškove ili uštede koje su manje od očekivanih i druge pogodnosti koje rezultiraju od naših aktivnosti restrukturiranja; (h) dotok gotovine koji je manji od očekivanog od djelovanja ili neraspoloživosti sredstava u okviru našeg sustava kreditiranja; (i) operativni troškovi koji su veći od očekivanih, troškovi radnog kapitala, kapitalni troškovi, restrukturiranje troškova ili plaćanje obroka kredita; (j) teškoće ili kašnjenja pri nabavi sirovina za proizvode; i (k) kamatne stope ili promjene iznosa valutnih tečaja koje utječu na naš rad i na naše financijske instrumente koji su osjetljivi na kretanja tržišta.

Svi osobni podaci prikupljeni dobrom voljom od strane suradnika u procesu učlanjenja u Oriflame klub bit će na zahtjev suradnika izbrisani iz našeg sustava ukoliko je iz nekog razloga članstvo u Orifalmeu prekinuto.

Oriflame zadržava pravo koristiti osobne podakte suradnika u svrhu redovnog poslovanja na način da se podaci ustupaju trećim osobama (slanje redovne pošte, dostava pošiljaka). Treće osobe ugovorom su vezane štititi osobne podatke dobivene od Oriflamea, te je strogo zabranjeno daljnje prosljeđivanje podataka o suradnicima.