OPĆI UVJETI

Ovi Opći uvjeti, kao i svi dokumenti na koje se u njima upućuje („Uvjeti“) propisuju Oriflame-ova pravila, načela te prava i obaveze Suradnika i čine, jednom kad su prihvaćeni, obvezujući ugovor između Oriflame Holdings B.V. društva osnovanog prema pravu Nizozemske čije je registrirano sjedište na adresi Utopialaan 52, 5232CE‘s-Hertogenbosch, Nizozemska, OIB (VAT ID): NL006687702B01 (“Oriflame”, “Mi”) i Vas (“VI”, “Oriflame-ov Suradnik”, “Suradnik”). Stoga Vam savjetujemo da isprintate ili elektronski pohranite i zadržite primjerak ovih Uvjeta.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta. Datum posljednje izmjene možete pogledati na kraju ovih Uvjeta. O određenim izmjenama ovih Općih uvjeta bit ćete obavještavani na u njima propisan način. Vaša je odgovornost redovito se informirati o svim takvim izmjenama.

 1. DEFINICIJA POJMOVA

Pojmovi koji se navode u ovim Uvjetima imaju sljedeće značenje:

 1. Etički kodeks (eng. „Code of Ethics“) i Pravila ponašanja (eng. „Rules of Conduct“): skup obvezujućih pravila, čini sastavni dio Oriflame-ovog Plana uspjeha, uređuje ponašanje Suradnika prema Oriflame-u, prema Kupcima i prema drugim Oriflame-ovim Suradnicima;
 2. Kupac: svaka fizička osoba, bez obzira je li registrirana kao Oriflame-ov kupac ili ne, koja kupuje Oriflame-ove Proizvode online (npr. preko internet stranice) ili offline (npr. telefonskim putem) i koja, pri tome djeluje u potpunosti ili uglavnom izvan njegove/njezine trgovine, posla, obrta ili profesije;
 3. Oriflame-ov Katalog, Katalog: u papirnatom obliku izdana ili elektronska brošura koju Oriflame povremeno izdaje i koja uključuje ponude Oriflame-ovih Proizvoda i njihove preporučene maloprodajne cijene;
 4. Kataloško razdoblje: razdoblje naznačeno na naslovnici svakog Kataloga, tijekom kojega je ponuda u danom Oriflame-ovom Katalogu valjana;
 5. Oriflame Grupa: Oriflame Holdings B.V., društvo (holding) koje njime upravlja kao krajnji vlasnik, i bilo koje tijelo koje je izravno ili neizravno kontrolirano od strane odnosnog društva (holdinga) koje njime upravlja kao krajnji vlasnik;
 6. Oriflame-ovi Proizvodi, Proizvodi: kozmetika i srodni dodaci, kao i određeni dodaci prehrani ponuđeni na prodaju pod Oriflame-ovim žigom; Katalog opisuje glavne karakteristike proizvoda;
 7. Oriflame-ov Plan uspjeha (eng. „Oriflame Success Plan“): dokument koji opisuje prednosti suradnje s Oriflame-om, kao i prilike za ostvarivanje prihoda koje nudimo. Primjerak plana uspjeha možete preuzeti ovdje;
 8. Oriflame-ova Brošura: dokument koji omogućava brzo i jednostavno razumijevanje prezentacije o prednostima suradnje s Oriflame-om – Oriflame-ove Proizvode i mogućnosti za ostvarivanje prihoda koje nudimo. Baziran na Oriflame-ovom Planu uspjeha, to je kraći dokument, jednostavniji za razumijevanje i prezentiranje;
 9. Oriflame-ovi žigovi: ime/naziv Oriflame, Oriflame-ov logo i nazivi proizvoda ili grupa proizvoda koji su proizvedeni, reklamirani, prodani ili distribuirani od nas;
 10. Cijene: cijene Oriflame-ovih Proizvoda utvrđene od strane Oriflame-a i prikazane na cjenicima valjanim u vrijeme podnošenja narudžbe za kupnju;
 11. Teritorij: HRVATSKA;
 12. Osobni podaci: podaci koje ste naveli prilikom registracije kao Suradnika u Oriflame-u, kao i bilo koji dodatni podaci koje ćete nam s vremena na vrijeme dostavljati.
 13. Osobne informacije: informacije koje se izravno ili neizravno odnose na Kupce, Oriflame Suradnike i ostale treće strane čije informacije prikupljate ili na drugi način obrađujete tijekom Vašeg poslovanja s Oriflame-om.

2.         REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.      Vaša registracija kao Oriflame-ovog Suradnika postat će valjana nakon što prihvatimo Vašu prijavu i dodijelimo Vam broj Suradnika. Uvjeti da Vas prihvatimo kao Oriflame-ovog Suradnika propisani su u Pravilima članstva, odjeljku Pravila ponašanja (eng. „Rules of Conduct“).

2.2.      Možemo Vam naplatiti godišnju administrativnu naknadu (pri registraciji i svakoj godišnjici) i, ako tako odlučite, trošak početnog paketa (eng. „starter kit“) – skup dokumenata i priručnika koji pomažu u započinjanju suradnje s nama – koji ćemo Vam zaračunati na Vašem prvom računu za kupnju.

2.3.      Vaše članstvo prestaje (i) dva mjeseca poslije Vaše registracije ako nam niste poslali nijednu narudžbu u tom razdoblju ili (ii) 12 mjeseci nakon što ste poslali posljednju narudžbu.

2.4.      I Vi, kao i Oriflame, možete u svakom trenutku prekinuti Vaše članstvo na način dalje propisan u Uvjetima.

2.5.      Članstvo je osobno i ne može biti ustupljeno ili preneseno niti na koju drugu osobu bez naše prethodne suglasnosti.

2.6.      Iznimno, ako registrirate sponzoriranu osobu u njeno ime, pretpostavit ćemo da ste pribavili njezinu privolu. Registracija Suradnika bez njegove privole nije dopuštena. Mi ćemo Vas smatrati u potpunosti odgovornim za bilo kakav zahtjev, trošak ili iznos proizašao iz takve registracije. Osim navedenog, osoba koju ste registrirali može imati zahtjeve prema Vama na temelju propisa o zaštiti privatnosti i propisa građanskog prava. Također, u nekim slučajevima neovlaštenog postupanja možete biti predmetom kaznenog postupka.

2.7.      Nakon registracije:


3.         PRAVO POVLAČENJA (HLAĐENJE) I UČINCI OTKAZA ČLANSTVA

3.1.       U svakom trenutku možete otkazati svoje članstvo bez navođenja razloga slanjem pisane Obavijesti o otkazivanju članstva. Čim zaprimimo Vašu Obavijest potvrdit ćemo Vam primitak otkaza Vašeg članstva. Kako biste nas obavijestili o otkazu Vašeg članstva, možete upotrijebiti Obrazac za otkazivanje članstva.

3.2.       Ako članstvo otkažete u roku od 14 kalendarskih dana nakon registracije, izvršit ćemo Vam povrat svih pristojbi i troškova i prihvatit ćemo povrat proizvoda koje ste od nas kupili. Iz razloga sigurnosti i higijene, možemo odbiti prihvatiti povrat kozmetičkih Proizvoda na kojima je uklonjena zaštita.

3.3.       Ako članstvo otkažete bilo kada nakon isteka navedenog roka, a na Vaš zahtjev, otkupit ćemo Proizvode od Vas, pod sljedećim uvjetima:4.        KUPNJA PROIZVODA

A.       PODNOŠENJE NARUDŽBE

4.1.     Možete naručiti iz Kataloga tako da izaberete Proizvode koje želite kupiti. Podnošenje narudžbe smatra se Vašom ponudom nama da kupite izabrane Proizvode.

4.2.     Narudžba se smatra ostvarenom kad su izvršeni sljedeći koraci:

4.3.      Jednom kada ste podnijeli narudžbu, ona više ne može biti izmijenjena preko internet stranice; tada je potrebno kontaktirati službu za korisnike na info@oriflame.hr

4.4.      Nakon što prihvatimo Vašu narudžbu, poslat ćemo Vam potvrdu narudžbe putem e-pošte u kojem trenutku će kupoprodajni ugovor stupiti na snagu. Možemo odbiti Vašu narudžbu bez navođenja razloga odbijanja. Nadoknadit ćemo Vam u cijelosti svako plaćanje koje ste već učinili.

4.5.      Dodatno, uz potvrdu narudžbe primit ćete i otpremnicu uz svoje Proizvode. Otpremnica navodi sažete podatke o proizvodima koji su Vam poslani. Također, sadrži i važne informacije o Vašim potrošačkim pravima.

4.6.       Ako naručujete online, molimo imajte na umu sljedeće:

4.6.1.    Zaključeni ugovor neće biti arhiviran ili naknadno dostupan: dijelovima ugovora smatrat će se Vaša narudžba te Uvjeti koji se nalaze na ovoj stranici (koji mogu biti spremljeni u elektroničkom obliku ili ispisani) te moguće dodatan sadržaj koji Vam može biti priopćen s naše strane drugim sredstvima priopćavanja;

4.6.2.    Ugovor može biti zaključen isključivo na hrvatskom jeziku, a ne i na drugim jezicima;

4.6.3.   Oriflame se podvrgava primjeni Kodeksa ponašanja (eng. „Code of Conduct“) na način kako je propisano člankom 9 ovih Uvjeta.

4.7.      Izvršene i plaćene narudžbe ne mogu biti otkazane s Vaše strane, osim kako je opisano u članku 5.

4.8.      Narudžbe mogu biti podnesene u bilo koje vrijeme tijekom dana, izuzev određenih trenutaka nedostupnosti koji nastupaju prilikom zatvaranja Kataloškog razdoblja kada se Katalog ažurira.

4.9       Neće svi Proizvodi biti uvijek dostupni. Ako Proizvoda nema na zalihi u vrijeme kada ste podnijeli svoju narudžbu, poduzet ćemo razumne napore kako bi Vas obavijestili prije nego je Vaša narudžba finalizirana, kako biste mogli narudžbu izmijeniti ili od nje odustati.

4.10     Povremeno, i na ograničeno vrijeme, Katalog može biti nedostupan zbog održavanja ili različitih tehničkih razloga. Oriflame neće biti odgovoran za takvu nedostupnost i odbit će svaki zahtjev Kupca ili drugog posjetitelja koji je zbog toga postavljen.     

B. CIJENE I PLAĆANJE

4.11     Osim gdje je drukčije naznačeno, Cijene Proizvoda naznačene u Katalogu predstavljaju ukupnu maloprodajnu cijenu Proizvoda u trenutku podnošenja narudžbe. Sve cijene su iskazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.12     Cijene ne uključuju trošak transporta, isporuke ili druge pristojbe ili naknade koje su jasno navedene kao dodatne naknade na cijenu tijekom postupka naručivanja i koje mogu varirati ovisno o izabranom načinu isporuke.

4.13     Cijene možemo sniziti s vremena na vrijeme. Dodatni popusti mogu biti odobreni u skladu s Oriflame-ovim Planom uspjeha. Popusti ne moraju uvijek biti naznačeni na Vašim računima za kupnju. Svaki upit u svezi s izračunom cijene možete uputiti službi za korisnike na adresu info@oriflame.hr

4.14     Plaćanja mogu biti izvršena kreditnom karticom, bankovnim prijenosom ili na drugi način specificiran u ovim Uvjetima. Prihvaćamo većinu poznatijih platnih kartica. Uobičajeno se Vaša kartica ne tereti dok narudžba nije spremna za slanje. Ukoliko je potrebno Vašu kreditnu karticu dodatno teretiti prije nego je Vaša narudžba poslana, još uvijek ćete biti ovlašteni na povrat u skladu s člancima 3.2, 3.3 i 5.3.

4.15     U svrhu naplate surađujemo s OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o.  www.overseas.hr  Možete očekivati primitak računa i priopćenje u svezi s plaćanjem od strane ovog vanjskog pružatelja usluga. U pravilu, svi računi moraju biti plaćeni u roku od 14 dana u skladu s u njima navedenim uputama. Zatezne kamate mogu biti zaračunate na dnevnoj bazi prema važećoj kamatnoj stopi Hrvatske narodne banke kao i razumni troškovi naplate potraživanja.

4.16     Za dodatne informacije o vrstama plaćanja uključujući i moguće uvjete kreditiranja, molimo kontaktirajte službu za korisnike na adresu info@oriflame.hr

4.17     Zbog sigurnosti online plaćanja učinjenih kreditnom karticom, sve informacije o plaćanjima su šifrirane. Budući da Oriflame posluje s ovlaštenim pružateljima usluga platnog prometa, s informacijama o kreditnim karticama se rukuje ispravno i u skladu s međunarodnim standardima o sigurnosti podataka o kreditnim karticama.

4.18     Ukoliko pružimo mogućnost ponavljajućih kartičnih plaćanja, Vi ćete imati mogućnost izričito izabrati i pretplatiti se na ovaj pogodan način plaćanja. Sva daljnja plaćanja u tom će slučaju biti autorizirana na teret Vaše kartice u trenutku podnošenja narudžbe, a za iznos narudžbe Vaš će račun biti terećen u trenutku kad Oriflame pošalje naručene proizvode. Biti ćete u mogućnosti otkazati opciju ponovljenog plaćanja u bilo kojem trenutku odlaskom na stranicu Vašeg profila i klikom na polje za plaćanje karticama.

C. ISPORUKA I PRIJELAZ RIZIKA

4.19     Naručeni proizvodi mogu biti isporučeni isključivo na Teritoriju.

4.20     U svojoj ćete narudžbi izabrati mjesto isporuke Proizvoda.

4.21     Obradit ćemo i isporučiti Vašu narudžbu što je prije moguće, ali ne kasnije od 30 dana nakon što je Vaša narudžba potvrđena s naše strane. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja izazvana okolnostima izvan naše kontrole.

4.22     Rizik gubitka Proizvoda i pravo vlasništvo na Proizvodima prijeći će na Vas nakon isporuke Proizvoda.

4.23     Oriflame neće biti odgovoran, za neisporuku, krivu ili zakašnjelu isporuku narudžbe ukoliko ste netočno ili nepotpuno naveli Osobne podatke.

4.24     Zadržavamo pravo jednostrano odbiti Vašu narudžbu u bilo koje vrijeme ako razumno posumnjamo da kršite odredbe Uvjeta.

D. SUKLADNOST NAŠIH PROIZVODA

4.25     Jamčimo da su Oriflame Proizvodi proizvedeni u skladu sa Smjernicama dobre proizvođačke prakse za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i Oriflame-ovim Kodeksom.

5.         PRAVO NA OTKAZ NARUDŽBE

5.1.      Strogo se pridržavamo pravila o povratu Proizvoda važećim na Teritoriju (vidi članak 5.3 za daljnje informacije).

5.2.      Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo da otkažete narudžbu i vratite Proizvod, nakon primitka isporuke pregledajte njen sadržaj kako biste bili sigurni da ne sadrži niti jedan Proizvod oštećen tijekom transporta. Vi, ili osoba koja prima Proizvode u Vaše ime, morate obavijestiti službu za korisnike bez odlaganja podnošenjem zahtjeva s opisom oštećenja/neispravnosti. Također možete poslati zahtjev putem e-pošte, na adresu info@oriflame.hr

5.3.      Pravo povrata i naknada

5.3.1.   Možete otkazati narudžbu Proizvoda bez navođenja bilo kakvih razloga tijekom roka navedenog niže u članku 5.3.2. To znači da tijekom navedenog razdoblja, ukoliko se predomislite ili iz bilo kojeg razloga odlučite da Proizvod ne želite zadržati, možete nas obavijestiti o svojoj odluci da otkažete narudžbu i primite povrat.

5.3.2.    Možete otkazati narudžbu u bilo koje vrijeme, čak i nakon što ste primili potvrdu narudžbe putem e-pošte ili nakon što je Vaša narudžba usmeno potvrđena od strane službe za korisnike, ali ne kasnije od 14 kalendarskih dana od dana kad ste primili Proizvod u fizički posjed ili zadnji od Proizvoda ukoliko ste naručili više od jednog.  

5.3.3.    Kako biste otkazali narudžbu molimo kontaktirajte službu za korisnike na broj telefona +385 1 777 6590 ili nam pošaljite poruku putem e-pošte na adresu info@oriflame.hr ili poštom na adresu Oriflame Hondlova 2, 10000 Zagreb.  Možete koristiti obrazac kako biste nas obavijestili o otkazu. Ukoliko navedeni obrazac popunite online i dostavite ga putem internet stranice, mi ćemo Vam priopćiti potvrdu primitka takvog otkaza na trajnom mediju (npr. putem e-pošte) bez odlaganja. Preporučujemo da zadržite primjerak obavijesti o otkazu za Vašu vlastitu evidenciju. Važno je da iskoristite svoje pravo na otkaz prije nego otkazni rok istekne. Stoga, ako pošaljete obavijest o otkazu putem e-pošte ili poštom, Vaš otkaz ima učinak od dana kada ste nam poslali poruku putem e-pošte ili poštom. Ukoliko nas telefonski kontaktirate kako bi nas obavijestili o otkazu, Vaš otkaz imat će učinak od dana kada ste nas telefonski obavijestili.

5.3.4.    Primit ćete puni povrat cijene plaćene za Proizvode i sve primjenjive troškove isporuke koje ste Vi platili (osim dodatnih troškova proizašlih iz opcije dostave koju ste odabrali ukoliko se ne radi o najjeftinijem načinu dostave ponuđenom s naše strane). Od iznosa povrata možemo odbiti gubitak vrijednosti bilo kojeg pribavljenog Proizvoda ukoliko je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja Proizvodom s Vaše strane. Vi ste jedino odgovorni za umanjenje vrijednosti Proizvoda nastalo upotrebom proizvoda na način različit od onog koje je neophodno da se utvrdi priroda, karakteristike i funkcioniranje Proizvoda. Povrat koji smo Vam dužni obradit ćemo što je prije moguće i, u bilo kojem slučaju, u roku od (a) 14 kalendarskih dana nakon dana na koji od Vas natrag primimo isporučene Proizvoda ili (b) (ako taj dan nastupi ranije) 14 kalendarskih dana nakon dana na koji ste dokazali da ste nam Proizvode vratili ili (c) ukoliko niti jedan Proizvod nije isporučen, 14 kalendarskih dana nakon dana na koji ste nas obavijestili o otkazu. Ukoliko ste izvršili povrat proizvoda jer su imali nedostatak ili su krivo opisani molimo pogledajte članak 5.3.4.

5.3.5.    Ukoliko ste izvršili povrat proizvoda jer su imali nedostatak ili su krivo opisani, Izvršit ćemo Vam povrat cijene Proizvoda s nedostatkom u cijelosti, sve primjenjive troškove isporuke, i svaki razuman trošak koji učinite pri povratu stvari.

5.3.6.   Izvršit ćemo povrat u korist kreditne kartice, debitne kartice ili drugog načina koji ste koristili za plaćanje, osim ukoliko ste izričito pristali na drugačiji način povrata; u svakom slučaju, nećete snositi nikakvu naknadu kao posljedicu povrata.

5.3.7.    Ako su Vam proizvodi isporučeni:

5.3.7.1.        morate nam vratiti Proizvode bez nepotrebnog odgađanja, u bilo kojem slučaju ne kasnije od 14 kalendarskih dana počevši od dana na koji ste otkazali narudžbu/ ugovor. Rok je održan ukoliko nam pošaljete Proizvod(e) prije isteka vremenskog razdoblja od 14 kalendarskih dana;

5.3.7.2.        osim ako proizvodi imaju nedostatak ili su krivo opisani (u ovom slučaju pogledajte članak 5.3.5), bit ćete odgovorni za direktan trošak povrata Proizvoda nama;

5.3.7.3.         Vaša je zakonska obveza držati Proizvode u svom posjedu i poduzeti razumnu brigu o Proizvodima dok su u Vašem posjedu.

5.3.8.   Detalji o Vašem zakonskom pravu na otkaz i objašnjenje kako ga ostvariti, uključujući i preporučeni Obrazac za otkazivanje narudžbe/ugovora (povrat proizvoda), nalaze se na otpremnici kao što je opisano u članku 4.5. Obrazac za otkazivanje narudžbe/ugovora (povrat proizvoda) možete preuzeti i ovdje.

5.3.9.   Naša je zakonska obveza isporučiti Proizvode koji su sukladni ugovoru. Kao potrošač, uvijek ćete imati zakonska prava u slučaju da Proizvodi imaju nedostatak ili su krivo opisani. Ova zakonska prava nisu ugrožena niti politikom povrata iz članka 5.3, ni ovim Uvjetima. Savjete o Vašim zakonskim pravima unutar Teritorija možete dobiti od Društva za zaštitu potrošača Hrvatske na adresi: www.potrosac.hr ili putem koje druge udruge za zaštitu potrošača.

5.4.      Nadalje, jamčimo kvalitetu bilo kojeg Proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da proizvodi koje proizvodimo ili su proizvedeni za nas udovoljavaju najvišim standardima kvalitete. Uvjereni smo kako će naši Kupci biti zadovoljni našim Proizvodima u svakom pogledu. Stoga nudimo daljnje Oriflame jamstvo koje Vam omogućava da zamijenite, ili dobijete puni povrat za, bilo koji Proizvod s kojim niste u potpunosti zadovoljni. Takav povrat može biti zatražen 90 dana od kada ste primili proizvode. Ovo jamstvo se ne odnosi na bilo koji proizvod koji je namjerno oštećen ili korišten na neispravan način. Ukoliko nije drukčije priopćeno, povrati i naknade će biti izvršavani u skladu s odredbama prethodnih stavaka ovog članka 5.


6.         OBVEZE ORIFLAME-OVOG SURADNIKA

6.1.      Suradnici kupuju i mogu prodati Oriflame-ove Proizvode u svoje vlastito ime i za svoj račun. Ukoliko izaberete prodavati Oriflame-ove Proizvode u svako doba ćete biti smatrani nezavisnom osobom (samozaposlenom/samostalnim trgovcem) a ne Oriflame-ovim zastupnikom ili zaposlenikom. Nećete imati ovlaštenje pregovarati, kupovati, prodavati ili općenito sklapati ugovore ni u naše ime, ni u ime bilo kojeg drugog društva iz Oriflame Grupe.

6.2.      Ukoliko izaberete trgovati Oriflame-ovim Proizvodima morate pribaviti dozvole, ovlaštenja i općenito sve potrebne prijave nužne prema propisima važećim na Teritoriju za obavljanje neovisne poslovne aktivnosti, uključujući i prijave vezane uz zaštitu osobnih podataka (vidi članak 6.7) i porezne prijave. Isključivo ste odgovorni za prijavu i plaćanje svih poreza, pristojbi i naknada koje su primjenjive na takvu aktivnost. Isključivo ste odgovorni za osiguravanje da svi aspekti uporabe osobnih podataka Vaših kupaca s Vaše strane u svakom pogledu udovoljavaju nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti (vidi članke 6.7 – 6.13).

6.3.      Dozvoljavamo povrat i zamjenu Proizvoda kako je opisano u Uvjetima, kako za Vaše Kupce tako i za Vas. Potvrđujete da je Vaša odgovornosti informirati Kupce o njihovom pravu na povrat Proizvoda i Vi ćete nama u njihovo ime izvršiti bilo koji takav povrat Proizvoda.

6.4.      Održavat ćete image i ugled Oriflame-a. Nećete davati nikakve izjave niti poduzeti nikakve aktivnosti koje mogu štetiti image-u Oriflame-a ili Proizvodima. Obavljat ćete svoje poslovanje u skladu sa zakonom i etikom i nećete davati nikakve netočne, zavaravajuće i pretjerane tvrdnje o Proizvodima.

6.5.      Potvrđujete da su Oriflame-ovi žigovi, naš trgovački naziv i logo vlasništvo Oriflame-a i slažete se da ih nećete kršiti ni na koji način. Za izbjegavanje sumnje, sav goodwill vezan za ime Oriflame pritjecat će Oriflame-u. Na naš zahtjev potpisat ćete potrebnu dokumentaciju koju od Vas zatražimo kako bi navedeno potvrdili.

6.6.      Slažete se i prihvaćate odredbe Općih uvjeta (Terms&Conditions) i materijala koji se navode u njemu, uključujući, ali ne ograničavajući se na Oriflame Plan uspjeha, naše baze podataka (uključujući, bez ograničenja, bilo koju bazu podataka koja sadrži osobne informacije) i naše online alate koji su Oriflame-ovo intelektualno vlasništvo. Nećete koristiti niti jedan njihov dio, osim u okviru aktivnosti odobrenih ovim Općim uvjetima.

6.7.      Prilikom predstavljanja Oriflame-ovih Proizvoda, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

Odgovornosti za zaštitu podataka

6.8.       Kao Suradnik možete prikupljati, snimati, pohranjivati, koristiti i ažurirati osobne podatke. Kao nezavisni Voditelj obrade osobnih podataka jamčite i prihvaćate da ćete postupati u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti, uključujući, bez ograničenja, Uredbu (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i Direktivu 2002/58 / EC (Direktiva o e-privatnosti), svaku od njih primijenjenu u skladu s nacionalnim zakonom, dopunjenu i zamijenjenu s vremena na vrijeme. U skladu s ovim propisima morate biti registrirani pri nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, osim ako ste od obveze takvog postupanja izuzeti, i morate se pridržavati načela zaštite osobnih podataka. Vaša je odgovornost procijeniti jeste li obvezni registrirati se i ostvariti takvu registraciju ukoliko je nužna radi pridržavanja načela zaštite osobnih podataka.

6.9.      Ukoliko želite sponzorirati Kupca kako bi postao Suradnik, morate prikupiti određene osobne podatke direktno od Kupca. Također, trebate se strogo pridržavati naših procedura koje se odnose na sponzorstvo i osigurati da svaka uporaba osobnih podataka bude u skladu s važećim zakonom.

6.10.    Obvezujete se da ćete poduzeti sve neophodne mjere koje se odnose na tehničku i organizacijsku sigurnost, da biste zaštitili osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog objelodanjivanja ili pristupa tim podacima, posebice u slučajevima gdje obrada podataka uključuje njihov prijenos putem mreže, kao i od svih ostalih oblika nezakonitog rukovanja podacima. Imajući u vidu da se radi o vrhunskim mjerama, kao i uzimajući u obzir troškove njihove implementacije, vjerujemo da će te mjere omogućiti odgovarajuću razinu sigurnosti  kada je riječ o rizicima koje sa sobom nosi obrada podataka, te vrsti osobnih podataka koji su predmet zaštite.

6.11.    Odmah obavijestite Oriflame nakon što postanete svjesni bilo kakvog kršenja sigurnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima putem e-pošte na info@oriflame.hr uz objašnjenje prirode incidenta i pogođenih podataka.

6.12.    Ako u bilo kojem trenutku primite zahtjev od kupca ili druge osobe čije osobne podatke obrađujete, a koji se odnosi na njihova prava sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, morate se prema takvom zahtjevu odnositi na način propisan pozitivnim propisima i u skladu sa odredbama, procedurama ili obukama koje vam Oriflame pruža s vremena na vrijeme.

6.13.    Osobne informacije možete obrađivati samo u skladu s Pravilima o zaštiti osobnih podataka dostavljenim korisnicima i drugim Oriflame Suradnicima. Po prestanku Vašeg odnosa s Oriflame-om, jamčite i slažete se da ćete bez nepotrebnog odlaganja uništiti sve osobne informacije koje posjedujete ili koje su pod Vašom kontrolom.

6.14.    Izričito isključujemo bilo kakvu odgovornost za bilo kakve kazne, troškove i pristojbe i općenito sve troškove koje možete izazvati uslijed kršenja važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i privatnosti.

Marketing i komercijalne komunikacije

6.15.    Izričito morate pitati korisnike žele li primiti marketinške obavijesti o proizvodima tvrtke Oriflame, i morate dobiti privolu prije slanja takvih obavijesti. Morate voditi evidenciju o marketinškim privolama bilo kojeg primatelja marketinških komunikacija od Vas, što uključuje evidenciju o datumu na koji je dana privola. Svaka marketinška komunikacija koju šaljete mora obavijestiti primatelja o njegovom pravu na otkazivanje privole na buduće komunikacije i načina na koji on ili ona može ostvariti to pravo, uključujući i obavještavanje putem e-pošte o svojoj želji za odjavom. Slažete se i jamčite da ćete poštovati privole bilo kojeg primatelja takvih komunikacija.

6.16.     Naši online alati omogućavaju Vam uporabu osobnih podataka Kupca za slanje marketinških obavijesti, isključivo pod sljedećim uvjetima:

 

6.17.    Ni pod kojim uvjetima nije dozvoljeno slanje marketinške ili druge prodajne komunikacije za račun i/ili u ime Oriflame-a.


OBVEZE ORIFLAME-A

6.18.    Naručene Proizvode ćemo Vam dostaviti ovisno o dostupnosti.

6.19.    Izričito isključujemo svaku odgovornost vezanu uz nestašicu proizvoda ili za Proizvode koji nisu na zalihi.

6.20.    Primit ćete, direktno od nas ili druge Oriflame pravne osobe ili vanjskog pružatelja usluga, svaku korist/plaćanje koje Vam pripada u skladu s Oriflame-ovim Planom uspjeha koji je trenutno na snazi.

7.         PRESTANAK UGOVORA

7.1.      Možemo otkazati Vaše članstvo s trenutnim učinkom slanjem obavijesti u slučaju ispunjenja sljedećih okolnosti:


8.         POSTUPAK S PRITUŽBAMA

8.1       Oriflame-ov postupak postupanja s pritužbama naveden je u Pravilima ponašanja.

8.2       Sve pritužbe, pitanja ili zahtjevi mogu biti upućeni službi za korisnike +385 1 777 6590. Ako niste zadovoljni odgovorom službe za korisnike možete kontaktirati lokalnu Hrvatsku udrugu direktne prodaje ili Europsku udrugu direktne prodaje (Seldia) na stranici www. fairselling.eu.

9.         KODEKS PONAŠANJA

Oriflame se strogo pridržava Kodeksa ponašanja ustanovljenog od strane Seldia-e (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content-pdf/seldia_codeofconduct.pdf) i Svjetske federacije udruga direktne prodaje (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame zahtijeva od svojih Suradnika striktno pridržavanje ovih pravila koji su nadalje implementirani i u Oriflame-ovom Etičkom kodeksu i u Pravilima ponašanja. Primjerak ovih dokumenata možete pribaviti od službe za Korisnike na info@oriflame.hr.

10.       POGREŠKE I ISPRAVCI

I dok koristimo razumne napore kako bi objavili točne i ažurne informacije na svojoj internet stranici, ne jamčimo da se na internet stranici ne mogu pojaviti i greške. Pogreške pri unosu i drugi tehnički problemi mogu dovesti do prikazivanja netočnih podataka. Zadržavamo pravo ispraviti sve netočnosti ili tipografske pogreške na našoj stranici uključujući podatke o cijenama i dostupnosti proizvoda i usluga, i nećemo snositi odgovornost zbog takvih pogrešaka. U svako doba možemo izvršiti poboljšanja i/ili promjene u značajkama, funkcioniranju ili sadržaju naše internet stranice. Ukoliko zamijetite neku informaciju ili opis za koji vjerujete da su netočni, molimo kontaktirajte službu za korisnike.

11.       POVEZNICE (LINKOVI)

Možemo objaviti poveznice (linkove) na internet stranice trećih osoba ili na izvore podataka koje koristimo. Naše navođenje takvih poveznica (linkova) nije potvrda bilo koje informacije, proizvoda ili usluge dostupne preko takve poveznice (linka). Nismo odgovorni za sadržaj ili poslovanje bilo kojeg dijela Interneta, uključujući druge stranice za koje se na našoj internet stranici navodi poveznica (link), ili stranice kojima može biti pristupljeno preko naše internet stranice. Molimo, informirajte nas o svim greškama ili neprikladnom materijalu nađenom na stranicama na koje naša internet stranica nudi poveznicu (link).

12.       OPĆE ODREDBE

12.1.    Ovi Uvjeti temelje se na propisima primjenjivim na Teritoriju i svi sporovi proizašli iz ovih Uvjeta ili u svezi s njima biti će povjereni na rješavanje isključivo nadležnim sudovima na Teritoriju. Sudovi na Teritoriju imat će neisključivu nadležnost.

12.2.    Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže nezakonitom, ništavom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, nevaljanost takve odredbe neće utjecati na valjanost ostatka Uvjeta.

12.3.    Propust Oriflame-a da se pozove na bilo koju ovdje navedenu odredbu neće se smatrati odricanjem od primjene odnosnih odredbi.

12.4.    Zadržavamo pravo ažuriranja i izmjene ovih Uvjeta. Svaka promjena ili ažuriranje stupit će na snagu u trenutku objave na našoj internet stranici. www.oriflame.hr 

12.5.    Vaše prihvaćanje svih promjena uvjet je Vaše buduće uporabe ove stranice i naručivanja Proizvoda putem nje. Možemo zahtijevati Vaš izričiti pristanak ili ćemo u suprotnom smatrati da ste prihvatili promjene ukoliko nastavite naručivati proizvode i nakon što su promjene implementirane.

12.6.    Ukoliko ne odaberete drugačije, možemo Vam slati upozorenja, obavijesti, poruke e-pošte, direktnu poštu i općenito komunicirati s Vama. U svako doba možete ažurirati privole za našu marketinšku komunikaciju prijavom u Vaše korisničke postavke. Prihvaćanjem ovih Uvjeta pristajete da Vam Oriflame šalje bilo koje druge informacije/priopćenja u svezi s Vašim ugovorom i/ili Vašim narudžbama na trajnom mediju koji nije u papirnatom obliku (tj. putem e-pošte ili drugog sredstva upućenog Vama osobno koji Vam omogućava pohranu informacija na način koji omogućava dostupnost kroz dovoljno dugo razdoblje i koji omogućava neizmijenjenu reprodukciju takve informacije)

12.7.    Tijek rokova, za bilo koju obavijest predviđenu ovim Uvjetima, započet će na dan kad je obavijest poslana preporučenom pošiljkom. Ukoliko je obavijest poslana na bilo koji drugi način, rok počinje teći na dan primitka obavijesti.

13.       PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

13.1.    Potvrdite da ste pročitali i razumjeli da Orifilame može obrađivati Vaše osobne podatke u skladu s Pravilima o zaštiti osobnih podataka tvrtke Oriflame.

13.2.    Daljnje relevantne informacije o tvrtki Oriflame: ORIFLAME HOLDINGS B.V. dane su u nastavku

 

Ime

ORIFLAME HOLDINGS B.V.

Adresa

Utopialaan 52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nizozemska

Kontakt

Telefon: +385 1 777 6590

e-mail:info@oriflame.hr

Trgovački ili drugi javni registar

Nizozemska Trgovačka komora pod registarskim brojem 16061386

PDV broj

NL006687702B01

HR36354577595

 

14.       KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvo pitanje u svezi s Uvjetima, molimo pošaljite poruku e-pošte na adresu info@oriflame.hr ili nas nazovite na broj +385 1 777 6590. Poduzet ćemo sve razumne napore kako bi odgovorili na Vaša pitanja i otklonili bilo koji problem na koji nam skrenete pažnju.

Datum objave: 19.05.2018.