Idi na glavni sadržaj Idi na glavni izbornik Idi na pretragu

Moj kreditni limit je ukinut. Kako ga mogu ponovno ostvariti?

Kreditni limit bit će ukinut:

a) ako imate nepodmirene dospjele račune
b) ako ste utuženi
c) na zahtjev vašeg nezavisnog Oriflame Direktora

Kreditni limit automatski će biti odobren nakon što ste podmirili sva dugovanja. 
Ukoliko ste bili utuženi zbog dugovanja, kreditni limit može biti odobren nakon najmanje 6 mjeseci urednog poslovanja i odobrenja vašeg nezavisnog Oriflame Direktora. 

Uz ispunjenje navedenih uvjeta, plaćanje računa može biti na odgođeno14 dana (uz plaćanje naknade za odgodu plaćanja u iznosu od 1,00€).