Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Home
  2. Tko smo mi
  3. Obrazac za reklamaciju

Obrazac za reklamaciju

Ovaj obrazac se koristi za reklamaciju proizvoda.  Molimo ispunite na način prikladan za Vaš slučaj.

Za: ORIFLAME HOLDINGS B.V. , Bolduc Building A, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nizozemska. E-mail: info@oriflame.hr

Ovime izjavljujem kako želim napraviti reklamaciju proizvoda vezano za slijedeći(e) proizvod(e) (molimo naznačite kod proizvoda, količinu i broj računa)

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naručen(u) dana ………………………………/ primljen(u) dana ……………………………………………………

Ime kupca: …………………………………………………………………………………………………………………….

Broj Suradnika (ako je primjenjivo)  ……………………………………………………………………………

 

Potpis kupca: (samo ako je ovaj obrazac proslijeđen kao dokument isprintan na papiru)

……………………………………………………………………………………………………

Datum………………………………………………………………………………………

NEOBAVEZNI ODLOMAK: Ne morate objasniti zašto ste podnijeli reklamaciju ali bi nam bilo vrlo korisno znati Vaše razloge:

 neispravan proizvod

 oštećen(i) proizvod(i)

 nezadovoljstvo kupca

 drugo(molimo objasnite u nastavku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………